chessgames.com
Members · Prefs · Laboratory · Collections · Openings · Endgames · Sacrifices · History · Search Kibitzing · Kibitzer's Café · Chessforums · Tournament Index · Players · Kibitzing
 
Chessgames.com User Profile Chessforum

WTHarvey
Member since Jan-16-05 · Last seen Aug-08-22
I have a Morphy number of 4:
Bisguier-Tartakower-Mortimer-Morphy.

30,000 instructive chess puzzles.
http://www.wtharvey.com
4,500 gif movies

Chessgames.com Full Member

   WTHarvey has kibitzed 3450 times to chessgames   [less...]
   Aug-07-22 Cmilyte vs Ju Wenjun, 2013
 
WTHarvey: Black mates in 2. [DIAGRAM] 42. ... ?
 
   Aug-07-22 Vachier-Lagrave vs Aronian, 2013
 
WTHarvey: Black wins (pin): [DIAGRAM] 20. ... ?
 
   Aug-07-22 Radjabov vs Karjakin, 2013
 
WTHarvey: Black mates in 2. [DIAGRAM] 41. ... ?
 
   Aug-06-22 Ju Wenjun vs A Muzychuk, 2013
 
WTHarvey: The final position is a 'Black mates in 4'. [DIAGRAM] 36...♕b1+ 37.♕e1 ♕xe1+ 38.♔h2 ♖xf3 39.gxf3 ♕g1#
 
   Aug-06-22 Ivanchuk vs Giri, 2013
 
WTHarvey: Black wins (pawn promotion): [DIAGRAM] 35. ... ?
 
   Aug-06-22 Sultan Khan vs A Asgeirsson, 1933
 
WTHarvey: White wins: [DIAGRAM] 40. ? if 40...♘xf6 41.♗xc8 w/42.♘e7+
 
   Aug-05-22 Stoltz vs Marshall, 1933
 
WTHarvey: Black wins (zwischenzug): [DIAGRAM] 20. ... ? if 21.♕xb7 ♗e3+
 
   Aug-05-22 T Sigurdsson vs K Skalicka, 1933
 
WTHarvey: Black wins (pawn promotion): [DIAGRAM] 35. ... ? Forces the exchange and the pawn promotes.
 
   Aug-05-22 E Lundin vs Opocensky, 1933
 
WTHarvey: Black wins (fork): [DIAGRAM] 19. ... ? if 20.fxe3 ♘xe3+
 
   Aug-04-22 K Skalicka vs K Kullberg, 1933
 
WTHarvey: White wins (double attack): [DIAGRAM] 16. ?
 
   Aug-04-22 T Regedzinski vs E Glass, 1933
   Aug-04-22 Dake vs M Engelmann, 1933
   Aug-02-22 F Libiszewski vs A Ipatov, 2013
   Aug-02-22 P Cramling vs E Paehtz, 2013 (replies)
   Aug-02-22 P Cramling vs Lagno, 2013
   Jul-31-22 Cmilyte vs Zhao Xue, 2013
   Jul-31-22 Caruana vs Gelfand, 2013
   Jul-31-22 A Alvarez Pedraza vs E Cordova, 2013
   Jul-30-22 P Maletin vs S Sjugirov, 2013
   Jul-30-22 T Kosintseva vs Ju Wenjun, 2013
   Jul-30-22 M Kraemer vs Efimenko, 2013
   Jul-29-22 R Kreisl vs D Andreikin, 2013
   Jul-29-22 Rossetto vs R Bobekov, 1954
   Jul-29-22 E Weichselbaumer vs E Nievergelt, 1954
   Jul-28-22 O Morcken vs Pirc, 1954
   Jul-28-22 E Nievergelt vs I Anagnostou, 1954
   Jul-28-22 A Neu vs Unzicker, 1954
   Jul-28-22 O Kastel vs T Store, 1954
   Jul-28-22 A Thiellement vs F R Anderson, 1954
   Jul-28-22 J Vesterinen vs F R Anderson, 1954
   Jul-27-22 Szabo vs Stoltz, 1952
   Jul-27-22 U Cala vs Guimard, 1954
   Jul-27-22 I Johannsson vs R Bobekov, 1954
   Jul-27-22 F R Anderson vs Filip, 1954
   Jul-26-22 G Philippe vs E Bhend, 1954
   Jul-26-22 F Scafarelli vs P Panagopoulos, 1954
   Jul-26-22 M Cuellar Gacharna vs J Vesterinen, 1954
   Jul-25-22 A Nielsen vs A Neu, 1954
   Jul-25-22 Geller vs P Papapavlou, 1954
   Jul-25-22 S Burstein vs W Nash, 1954
   Jul-24-22 L A Sanchez vs P Kremer, 1954
   Jul-24-22 A Thiellement vs W Morena, 1954
   Jul-24-22 O Morcken vs Larsen, 1954
   Jul-23-22 M Cuellar Gacharna vs D Parliaros, 1954
   Jul-23-22 L Schmid vs G S Gudmundsson, 1954
   Jul-23-22 E Joppen vs B Rabar, 1954
   Jul-22-22 P H Clarke vs I Johannsson, 1954
   Jul-22-22 Keres vs G Palmason, 1954
   Jul-22-22 J Kupper vs M Cuellar Gacharna, 1954
   Jul-22-22 B De Greiff vs A Nielsen, 1954
   Jul-22-22 O Benkner vs O Morcken, 1954
   Jul-22-22 K Plater vs P Lindblom, 1956
   Jul-22-22 Barcza vs A Matanovic, 1956
   Jul-21-22 Letelier vs A Dueckstein, 1956
   Jul-21-22 S Johannessen vs J M Boey, 1956 (replies)
   Jul-21-22 M Rantanen vs G P Thibaut, 1956
   Jul-20-22 A Lotfy vs C Benitez, 1956
   Jul-20-22 E Bhend vs J Penrose, 1956
   Jul-20-22 S Johannessen vs A Kinzel, 1956
   Jul-19-22 S Gislason vs J M Boey, 1956
   Jul-19-22 Stahlberg vs A Vestol, 1956
   Jul-19-22 A Dueckstein vs I Johannsson, 1956
   Jul-18-22 Bhalchandra Parashram Mhaiskar vs A Navabi, 1956
   Jul-18-22 W Ader Hausman vs P Lindblom, 1956
   Jul-18-22 B Soos vs A Ingerslev, 1956
   Jul-17-22 I Gaponenko vs S Lalic, 1996
   Jul-16-22 T Siaperas vs Zhugder, 1956 (replies)
   Jul-16-22 Bhalchandra Parashram Mhaiskar vs Pedro J Borras, 1956 (replies)
   Jul-16-22 Teschner vs G Szilagyi, 1956
   Jul-16-22 S Dittmann vs O Morcken, 1956
   Jul-16-22 A Gudmundsson vs W J Muhring, 1956
   Jul-16-22 A Dueckstein vs C Boutteville, 1956
   Jul-15-22 G Badilles vs V Maher, 1956
   Jul-15-22 C Boutteville vs K Plater, 1956
   Jul-15-22 A Lotfy vs W Dunphy, 1956
   Jul-13-22 Ghitescu vs G Szilagyi, 1956
   Jul-13-22 A Tarazi vs K Honfi, 1958
   Jul-13-22 A Tarazi vs P H Clarke, 1958
   Jul-12-22 R Siemms vs H Koskinen, 1958
   Jul-12-22 R Siemms vs A Fuderer, 1958
   Jul-12-22 J M Ribeiro vs Z Nilsson, 1958
   Jul-11-22 J M Ribeiro vs K Ennigrou, 1958
   Jul-11-22 P Ravn vs Forintos, 1958
   Jul-11-22 A Prameshuber vs Malich, 1958
   Jul-11-22 N A Perkins vs K Mohsen, 1958
   Jul-11-22 K S Ojanen vs I Johannsson, 1958
   Jul-11-22 E Nievergelt vs Evans, 1958
   Jul-10-22 A Lotfy vs S Smiltiner, 1958 (replies)
   Jul-10-22 M Cuellar Gacharna vs Pilnik, 1958
   Jul-10-22 Blau vs Lombardy, 1958 (replies)
   Jul-09-22 B De Greiff vs S Witkowski, 1958
   Jul-09-22 A Vestol vs E Romani, 1958
   Jul-09-22 E Stoeckl vs H Catozzi, 1958
   Jul-08-22 J Reid vs A Lotfy, 1958
   Jul-08-22 Pomar Salamanca vs A Vestol, 1958
   Jul-08-22 Pomar Salamanca vs Uhlmann, 1958
   Jul-07-22 Panno vs Barcza, 1958
   Jul-07-22 P Ofstad vs A Tarazi, 1958 (replies)
   Jul-07-22 G Noradounghian vs Lokvenc, 1958 (replies)
   Jul-06-22 Lokvenc vs E Contedini, 1958
   Jul-06-22 J Kostro vs W Pietzsch, 1958
   Jul-06-22 I Johannsson vs Sliwa, 1958
   Jul-06-22 N Harrouchi vs B Canton, 1958
   Jul-06-22 M Gabriel vs N Harrouchi, 1958
   Jul-06-22 J Fichtl vs Golombek, 1958
   Jul-05-22 Eliskases vs F J Perez Perez, 1958
   Jul-05-22 Eliskases vs M Borja, 1958
   Jul-05-22 J Durao vs K Lagha, 1958
   Jul-04-22 H Catozzi vs D De Loughrey, 1958
   Jul-04-22 F Campomanes vs F Benitez, 1958
   Jul-04-22 C Boutteville vs Larsen, 1958
   Jul-03-22 J M Aitken vs N Harrouchi, 1958
   Jul-03-22 D Bouah vs Qiyu Zhou, 2016
   Jul-03-22 R W Jones vs L A O Mambe, 2016
   Jul-02-22 E Chinchilla Miranda vs W Bravo, 2016
   Jul-02-22 N Kremer vs Shannon Yearwood, 2016 (replies)
   Jul-02-22 R Dos Ramos vs C Wakuruwarewa, 2016
   Jun-30-22 K Ibrahimi vs Humaid S H AlKalbani Wadima, 2016
   Jun-30-22 M Al-Modiahki vs I Saric, 2016
   Jun-30-22 Lupulescu vs Iturrizaga Bonelli, 2016
   Jun-29-22 M Nasriddinzoda vs B Bejatovic, 2016
   Jun-29-22 D Nkhoma vs Dilhara Ishini Wickramasinghe, 2016
   Jun-28-22 N Dlamini vs R Shipindo, 2016
   Jun-28-22 Q Seijp V/d vs Lunga Mavuso, 2016
   Jun-28-22 J Fernandez Lopez vs B Macias Murillo, 2016
   Jun-28-22 D Chinasamy vs Kassim Hassan Fidow, 2016
   Jun-28-22 N Vrbova vs A Chumpitaz, 2016
   Jun-28-22 M Shibata vs Khalil Bashaer, 2016
   Jun-27-22 D Gonzales vs N A Adricula, 2016
   Jun-27-22 A Jallow vs Teklay Teshager, 2016
   Jun-27-22 L J Wong vs V Sivarajasingam, 2016
   Jun-26-22 F A Baqer vs A Jacobs, 2016
   Jun-26-22 J Balbalosa vs T Brookfield, 2016
   Jun-26-22 O A Leon Archibaldo vs S A Al Mashikhi, 2016
   Jun-25-22 A Boshra vs S Sultana, 2016
   Jun-25-22 M M Aithmidou vs J Stachanczyk, 2016
   Jun-25-22 Lee Lok Yi vs C Namaganda, 2016
   Jun-24-22 W P Diaz Cesar vs A Milovic, 2016
   Jun-24-22 J A Flores Guerrero vs B Kalezic, 2016
   Jun-24-22 R Avalos vs A Jehad, 2016
   Jun-23-22 D Tavares vs A Jacobs, 2016 (replies)
   Jun-23-22 J M Frayna vs Hoang Thanh Trang, 2016
   Jun-23-22 R Frijde vs J N February, 2016
   Jun-22-22 A Ahmad vs Butnorius, 2016
   Jun-22-22 K Cupid vs A Yang Ching-Wei, 2016
   Jun-22-22 K Al Khelaifi vs K Song, 2016 (replies)
   Jun-21-22 J Figueroa vs A Samaganova, 2016
   Jun-21-22 Talal Alzaim vs K Monnaatsheko, 2016
   Jun-21-22 A Shabanaj vs A Martinez, 2016
   Jun-20-22 N Schenaoui vs S Kwon, 2016
   Jun-20-22 M Ishizuka vs R Dos Ramos, 2016
   Jun-20-22 R P Soriano vs D Colindres, 2016
   Jun-19-22 M Nosimilo vs K Blackman, 2016
   Jun-19-22 A Delgadillo vs M Allam, 2016
   Jun-19-22 A Saltos Velez vs W Alfaro, 2016
   Jun-18-22 Butnorius vs S Tologontegin, 2016
   Jun-18-22 C Ashley vs A Alawadhi, 2016
   Jun-18-22 S Fancy vs N Saraci, 2016 (replies)
   Jun-17-22 Muhammad Salman Farooqui vs A Saltos Velez, 2016
   Jun-17-22 F A Baqer vs K B Ortiz, 2016
   Jun-17-22 M Lorne vs M Larrea, 2016
   Jun-16-22 Ochuko Emuakpeje vs Brandon Wilson, 2016
   Jun-16-22 D Chinasamy vs Pang Yui Kuen, 2016
   Jun-16-22 S Mziyako vs C Moncur, 2016
   Jun-15-22 S Jessel vs Le Quang Liem, 2016
   Jun-15-22 A Abdyjapar vs J R G del Nogal, 2016
   Jun-15-22 N Ismael vs Ftacnik, 2016 (replies)
   Jun-14-22 K Kruk vs L Fredericia, 2016
   Jun-14-22 Kassim Hassan Fidow vs Mark Flanagan, 2016
   Jun-14-22 Govhar Beydullayeva vs S Chang, 2016
   Jun-13-22 K Jose Polanco vs Alice Biryukov, 2016
   Jun-13-22 J J Pineda vs F Berkes, 2016
   Jun-13-22 Shreyas Smith vs A Adesina, 2016
   Jun-12-22 A Baptista vs J Worek, 2016
   Jun-12-22 O Aseel vs O Smith, 2016
   Jun-12-22 N Kremer vs R D Putri, 2016
   Jun-11-22 B Roselli Mailhe vs J J Pineda, 2016
   Jun-11-22 Joang Molapo vs C Moncur, 2016 (replies)
   Jun-11-22 Donna Murray vs Sigappi Kannappan, 2016
   Jun-10-22 A Mohamed Shareef vs Alejandra Beatri Zavala Galindo, 2016
   Jun-10-22 M Bremo vs A Jule, 2016
   Jun-10-22 Gassan Bello vs H S Gretarsson, 2016
   Jun-08-22 D Bouah vs Abdallah Aldhaheri Shaikha, 2016 (replies)
   Jun-08-22 M Thobile vs Sbai Rania, 2016
   Jun-08-22 G Kjartansson vs V Plat, 2016
   Jun-07-22 A Chumpitaz vs E Pavlidou, 2016
   Jun-07-22 A Abdul Rahman vs A Delgadillo, 2016
   Jun-07-22 C Terubea vs R Comas Colon, 2016
   Jun-06-22 A Razan vs D Carraro, 2016
   Jun-06-22 Ethmane Daouda Sabar vs O Adu, 2016
   Jun-06-22 H Darwish vs Zhu Chen, 2016
   Jun-05-22 Teklay Teshager vs B Thorfinnsson, 2016
   Jun-05-22 J Balbalosa vs V Klasan, 2016
   Jun-05-22 S Mziyako vs C Klaasen, 2016
   Jun-03-22 Tanvi Prasad vs E Kakulidis, 2016
   Jun-03-22 V Da Vilhete vs M Geldiyeva, 2016
   Jun-03-22 Ruth Nacario vs L I Fuentes Godoy, 2016
   Jun-03-22 G Mwanyika vs Efimov, 2016
   Jun-03-22 N Myronenko vs N Batsiashvili, 2016 (replies)
   Jun-03-22 Manoj Kumar vs Y Atabayev, 2016
   Jun-02-22 Pg Abd Rahman Yussof vs J Johnson, 2016 (replies)
   Jun-02-22 L J Wong vs M Smith, 2016 (replies)
   Jun-02-22 N Vrbova vs M G Ubaldo Suarez, 2016
   Jun-01-22 D Volpinari vs A Semedo, 2016
   Jun-01-22 A Volokitin vs Fridman, 2016 (replies)
   Jun-01-22 Vocaturo vs Morovic Fernandez, 2016
   May-31-22 P Villegas vs Yusuf Mdoe, 2016 (replies)
   May-31-22 S Vega Gutierrez vs Hoang Thi Bao Tram, 2016
   May-31-22 S Vega Gutierrez vs Alice O'Gorman, 2016
   May-30-22 T Vandenbussche vs A Yang Ching-Wei, 2016
   May-30-22 F Vallejo Pons vs A Rayes, 2016
   May-30-22 A Utegaliyev vs T Laurusas, 2016
   May-29-22 N Umudova vs M Shibata, 2016
   May-29-22 Jingyao Tin vs Jonathan Molod, 2016 (replies)
   May-29-22 F Aguilar vs A Bantiwalu , 2016
   May-28-22 J Terao vs A Milovic, 2016
   May-28-22 A Tari vs Lorparizangeneh, 2016
   May-28-22 T Sachdev vs M Klinova, 2016
   May-27-22 Li Ting Tan vs Julia Alboredo, 2016
   May-27-22 O Szekely vs A Soondarsingh, 2016 (replies)
   May-27-22 O Szekely vs M Nosimilo, 2016 (replies)
   May-26-22 K Cyfka vs Thi Mai Hung Nguyen, 2016
   May-26-22 M Socko vs Le Thao Nguyen Pham, 2016
   May-26-22 O Smith vs Hung-Ling Cho, 2016
   May-25-22 T Sikivou vs R Greenidge, 2016
   May-25-22 S Salim-Moussa vs E Lourenco, 2016
   May-25-22 T Revo vs M Bremo, 2016
   May-24-22 E Raeva vs A Barrett, 2016
   May-24-22 C Priyankara vs K Becham, 2016
   May-24-22 J J Pineda vs Bhupendra Niraula, 2016
   May-23-22 Shuaau Muhammed vs Musab Shaker, 2016
   May-23-22 J Montilla vs M Atikankhotchasee, 2016
   May-23-22 K Mona vs J Figueroa, 2016
   May-22-22 F Mohannad vs T Sikivou, 2016
   May-22-22 Z Mohammed vs W Espirito Santo, 2016 (replies)
   May-22-22 A Mezioud vs N Morales Santos, 2016
   May-21-22 L Mesfin vs E Bah, 2016 (replies)
   May-21-22 Y Marrero Lopez vs Jemal Ovezdurdiyeva, 2016
   May-21-22 S Mareco vs H S Gretarsson, 2016 (replies)
   May-20-22 N Mahmutbegovic vs Zainab Asif Abdulah Al-Fayyadh, 2016
   May-20-22 Sajin Maharjan vs A Mongiello, 2016
   May-20-22 Lorparizangeneh vs McShane, 2016
   May-19-22 W Lorenzana vs R Greenidge, 2016
   May-19-22 O Linares Napoles vs F Vangsgaard, 2016
   May-19-22 Li Chao vs D Flores, 2016
   May-18-22 E Schallopp vs Paulsen, 1883
   May-18-22 C Leonardi vs M Dorozhkina, 2016
   May-18-22 Maboloko Leboela vs Vin Kamal Jalal Adin ALbarbari, 2016
   May-18-22 Yasas Lamawansa vs C Mathews, 2016
   May-17-22 K Bomo vs R Matoewi, 2016
   May-17-22 B Khotenashvili vs O Lagutina, 2016
   May-17-22 Kazhgaleyev vs D Chinasamy, 2016
   May-16-22 M Karthikeyan vs A Parraga, 2016
   May-16-22 A Karimov vs N Nikolovski, 2016
   May-16-22 A Jule vs N Braganza, 2016 (replies)
   May-15-22 J Johnson vs Pang Yui Kuen, 2016
   May-15-22 Jobava vs Lupulescu, 2016
   May-15-22 A Jacobs vs J Naumann, 2016
   May-14-22 Indjic vs C Cruz, 2016
   May-14-22 K Ibrahimi vs S James, 2016
   May-14-22 H Hauksdottir vs A Mohamed Shareef, 2016
   May-13-22 E Hansen vs A Zhigalko, 2016
   May-13-22 Andrei Gurbanov vs K Botsoe, 2016
   May-13-22 B Gonzalez vs J J Pineda, 2016
   May-12-22 Javiera Belen Gomez Barrera vs Ching-An Shih, 2016 (replies)
   May-12-22 Gledura vs C Coppola, 2016 (replies)
   May-12-22 P Gitu vs A Safar, 2016
   May-11-22 J R G del Nogal vs M Aboudi, 2016
   May-11-22 R Garcia Paolicchi vs S Lukey, 2016
   May-11-22 I Gaponenko vs A I Teixeira Da Silva, 2016
   May-10-22 N Kojima vs M Dorozhkina, 2016
   May-10-22 L Fuentes Inzunza vs P Vujnovic, 2016
   May-10-22 L I Fuentes Godoy vs I Berzina, 2016
   May-09-22 Ricardo Luis Borba Rapouso vs O H Castro Rojas, 2014
   May-09-22 Ftacnik vs F Berend, 2016 (replies)
   May-09-22 Fressinet vs W Lorenzana, 2016
   May-09-22 M Kobalia vs J Lundin, 2019
   May-08-22 O H Castro Rojas vs O Hjertenes, 1976 (replies)
   May-08-22 C R G Krishna vs M Kobalia, 2019
   May-08-22 M Kobalia vs Morozevich, 2019 (replies)
   May-08-22 M Kobalia vs I Rozum, 2015
   May-07-22 Z Byambaa vs M Kobalia, 2013
   May-07-22 M Kobalia vs M Gurevich, 2012
   May-07-22 M Kobalia vs G Nigalidze, 2009
   May-06-22 M Kobalia vs I Hera, 2009
   May-06-22 M Kobalia vs E Inarkiev, 2008
   May-06-22 Kraai vs P Enders, 1999
   May-05-22 M Kobalia vs P Tregubov, 2004
   May-05-22 J Gallagher vs A D Curran, 1993
   May-05-22 J Gallagher vs G Lukasiewicz, 1993
   May-05-22 J Gallagher vs I Rubene, 1991
   May-05-22 J Gallagher vs Jansa, 1989
   May-05-22 J Gallagher vs Hoi, 1984
   May-04-22 M Kobalia vs V Yandemirov, 2004
   May-04-22 M Kobalia vs Eljanov, 2002
   May-04-22 M Kobalia vs Vaulin, 2001
   May-03-22 M Kobalia vs Nalbandian, 1999
   May-03-22 M Kobalia vs Fressinet, 1998
   May-03-22 L Fredericia vs Safa Ben Said, 2016
   May-03-22 J M Frayna vs S Latreche, 2016
   May-03-22 Z Franco Ocampos vs A S Rasmussen, 2016
   May-03-22 M M Fisher vs A Barrett, 2016 (replies)
   May-02-22 E Post vs A Vajda, 1925
   May-02-22 A Vajda vs J Toth, 1946
   May-02-22 A Vajda vs E Steiner, 1924 (replies)
   May-02-22 A Vajda vs V Vukovic, 1921
   May-02-22 S Witkowski vs Lokvenc, 1959
   May-02-22 V Castaldi vs Lokvenc, 1948 (replies)
   May-02-22 A Brinckmann vs Lokvenc, 1939
   May-02-22 J van den Bosch vs Lokvenc, 1930
   May-01-22 Lokvenc vs F Igel, 1936
   May-01-22 Lokvenc vs E Steiner, 1928
   May-01-22 Lokvenc vs P S Leonhardt, 1926
   May-01-22 A E Felix Vega vs M Congiu, 2016
   May-01-22 J Eric vs Elina Otikova, 2016
   May-01-22 A U Enkhtuul vs A Barrett, 2016
   Apr-30-22 D Dacres vs G B Esungi, 2016
   Apr-30-22 D E Cori Tello vs N Mammadova, 2016
   Apr-30-22 M Congiu vs C C Mbatha, 2016
   Apr-29-22 M Coimbra vs A Adhikari, 2016
   Apr-29-22 I A Chunguane vs A Abdul Rahman, 2016
   Apr-29-22 S Chang vs M R Stojanovic, 2016
   Apr-28-22 E Caxita vs A Marzouk, 2016
   Apr-28-22 Butnorius vs Hemed Mlawa, 2016
   Apr-28-22 A Botez vs A Solomons, 2016
   Apr-28-22 J Bosch Garcia vs N Zhukovskaya, 2016
   Apr-28-22 Bluebaum vs W Teerapabpaisit, 2016
   Apr-28-22 W Blijstra vs Peter Mafnas, 2016
   Apr-27-22 H Kouko vs A A Bukannan, 2016
   Apr-27-22 T Melamed vs L Javakhishvili, 2014
   Apr-27-22 R Oberholzer vs T Sikivou, 2014
   Apr-26-22 D Real Pereyra vs K Isgandarova, 2014
   Apr-26-22 P Wiwatanadate vs C Mwali, 2014
   Apr-26-22 Zuhao Luke Li vs N Georgiadis, 2014
   Apr-25-22 WTHarvey chessforum
   Apr-25-22 G Melnik vs Tiumi Yashora, 2014
   Apr-25-22 P Wojciechowski vs F Hamperl, 2014
   Apr-24-22 Urkedal vs Navara, 2014
   Apr-24-22 M Simonet vs S Collins, 2014
   Apr-24-22 M Hamal vs M Larrea, 2014
   Apr-23-22 Z Ahmadi vs W C C Perera, 2014
   Apr-23-22 Elza Hoareau vs A Edoh, 2014
   Apr-23-22 Riya Shah vs A Stolarczyk, 2014
   Apr-22-22 R Ngarambe vs Andrew Hale, 2014
   Apr-22-22 M Lodhi vs Urkedal, 2014
   Apr-22-22 B Al-Hajiri vs R Nanjo, 2014
   Apr-21-22 M Tayseer vs Krishna Gray, 2014
   Apr-21-22 M Kyrkjebo vs M Stojkovska, 2014
   Apr-21-22 N Konkolova vs E Kristinardottir, 2014
   Apr-20-22 I Semenova vs L Rogule, 2014
   Apr-20-22 N Lopez Azambuja vs M Perunovic, 2014
   Apr-20-22 M Kobler vs A Kassis, 2014
   Apr-19-22 W Kobese vs Brunello, 2014 (replies)
   Apr-19-22 S Duran Vega vs O Kurmann, 2014
   Apr-19-22 Elfer Cutipa vs L Ibarra Chami, 2014 (replies)
   Apr-18-22 A Nazarova vs K Nemcova, 2014
   Apr-18-22 S C Mazariegos vs L Galojan, 2014
   Apr-18-22 N Kremer vs N Zhukova, 2014 (replies)
   Apr-17-22 M E Granados Diaz vs A Aranaz Murillo, 2014
   Apr-17-22 O Gamboa Alvarado vs L Ordaz Valdes, 2014
   Apr-17-22 J Da Silva vs L Cerbulenco, 2014
   Apr-16-22 N Tsoi vs M E Granados Diaz, 2014
   Apr-16-22 A Soondarsingh vs A Alemu Huluka, 2014 (replies)
   Apr-16-22 A Romero Echeverria vs E Nekrasova, 2014 (replies)
   Apr-15-22 D Blagojevic vs S Kojima, 2014
   Apr-15-22 L Ptacnikova vs Ingrid Sanchez, 2014
   Apr-15-22 C Wakuruwarewa vs E Mpinganjira, 2014
   Apr-14-22 S Latreche vs S Monteiro, 2014
   Apr-14-22 M Ibtihal vs A Faqeeh, 2014 (replies)
   Apr-14-22 J M Frayna vs O Gamboa Alvarado, 2014
   Apr-13-22 F Rakotomaharo vs Enyonam Sewa Fumey, 2014
   Apr-13-22 M Mafube vs D Kaituu, 2014
   Apr-13-22 Azahari Siti Nur Fatimah Hj vs A Drayton, 2014 (replies)
   Apr-12-22 A Al Khelaifi vs D Mirza, 2014
   Apr-12-22 O Zimina vs S Sanchez Castillo, 2014
   Apr-12-22 E Bamber vs K Ozturk, 2014
   Apr-11-22 G M Alattar vs Gelique Romalho, 2014
   Apr-11-22 M Murara vs S Mziyako, 2014
   Apr-11-22 F E Anquandah vs C Bacchas, 2014
   Apr-10-22 N Konkolova vs M Kujasalo, 2014
   Apr-10-22 U Lkhamsuren vs H L O'Reilly, 2014
   Apr-10-22 M Fernandez Alachan vs R Msiska, 2014
   Apr-09-22 M Nasriddinzoda vs A Z Salim-Moussa, 2014
   Apr-09-22 C Colombo vs T Lopang, 2014
   Apr-09-22 Vocaturo vs H R Steel, 2014
   Apr-08-22 D Jere vs Inguh Kim, 2014
   Apr-08-22 Qiyu Zhou vs Lydia Nurse, 2014
   Apr-08-22 M Brunello vs A Matoussi, 2014
   Apr-07-22 Wei Yi vs W Lorenzana, 2014
   Apr-07-22 Vasquez Schroeder vs A Muniz Pardino, 2014
   Apr-07-22 B Michiels vs O Berg, 2014
   Apr-06-22 Anviti Adhin vs Hung-Ling Cho, 2014
   Apr-06-22 J Eulentin vs T Blagojevic, 2014
   Apr-06-22 C Mwali vs R Edouard, 2014
   Apr-05-22 L Ordaz Valdes vs L Meghara, 2014
   Apr-05-22 R Wabuti vs A Sewak, 2014
   Apr-04-22 Bellon Lopez vs K Darga, 1976
   Apr-04-22 F Aguilar vs M Khamboo, 2014
   Apr-04-22 D Kosic vs C Burgos Figueroa, 2014
   Apr-04-22 S Papp vs S Wafa, 2014
(replies) indicates a reply to the comment.

Kibitzer's Corner
Apr-25-22
Premium Chessgames Member
  WTHarvey: Cattle dogs are good with children and vultures.

NOTE: Create an account today to post replies and access other powerful features which are available only to registered users. Becoming a member is free, anonymous, and takes less than 1 minute! If you already have a username, then simply login login under your username now to join the discussion.

Please observe our posting guidelines:

  1. No obscene, racist, sexist, or profane language.
  2. No spamming, advertising, duplicate, or gibberish posts.
  3. No vitriolic or systematic personal attacks against other members.
  4. Nothing in violation of United States law.
  5. No cyberstalking or malicious posting of negative or private information (doxing/doxxing) of members.
  6. No trolling.
  7. The use of "sock puppet" accounts to circumvent disciplinary action taken by moderators, create a false impression of consensus or support, or stage conversations, is prohibited.

Please try to maintain a semblance of civility at all times.

Blow the Whistle

See something that violates our rules? Blow the whistle and inform a moderator.


NOTE: Please keep all discussion on-topic. This forum is for this specific user only. To discuss chess or this site in general, visit the Kibitzer's Café.

Messages posted by Chessgames members do not necessarily represent the views of Chessgames.com, its employees, or sponsors.
All moderator actions taken are ultimately at the sole discretion of the administration.

You are not logged in to chessgames.com.
If you need an account, register now;
it's quick, anonymous, and free!
If you already have an account, click here to sign-in.

View another user profile:
   
Home | About | Login | Logout | F.A.Q. | Profile | Preferences | Premium Membership | Kibitzer's Café | Biographer's Bistro | New Kibitzing | Chessforums | Tournament Index | Player Directory | Notable Games | World Chess Championships | Opening Explorer | Guess the Move | Game Collections | ChessBookie Game | Chessgames Challenge | Store | Privacy Notice | Contact Us

Copyright 2001-2021, Chessgames Services LLC