chessgames.com
Members · Prefs · Laboratory · Collections · Openings · Endgames · Sacrifices · History · Search Kibitzing · Kibitzer's Café · Chessforums · Tournament Index · Players · Kibitzing

 
E97 (M. Gurevich)
Compiled by Chessdreamer
--*--

Mikhail Gurevich: E97; Chess Informant 1995


click for larger view

-not in this collection, 16 games;

1 Dlugy-Fishbein, New York 1991: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.Be3 Re8 9.dxe5 dxe5 10.Qxd8 Rxd8 11.Rfd1 Bg4 12.Nd5 Nxe4 13.Nxc7 Rxd1+ 14.Rxd1 Rc8 15.Nd5 Nf6 16.Nxf6+ Bxf6 17.h3 Be6 18.b3 a5 19.Ng5 Nd4 20.Bd3 Bd7 21.Be4 b6 22.Nf3 Bc6 23.Bxc6 Rxc6 24.Bxd4 exd4 25.Kf1 Rd6 26.Ke2 Kf8 27.Kd3 Bg7 28.Re1 h6 29.Re2 f5 30.a3 Bf6 31.b4 axb4 32.axb4 Kf7 33.Ra2 Rd7 34.Ra6 Rb7 35.Ne1 h5 36.f4 Be7 37.Nc2 Bf6 38.Ra8 Ke7 39.Rg8 Kf7 40.Rc8 Ke7 41.Rc6 Kf7 42.b5 Bg7 43.Nb4 Bf8 44.Nd5 Bc5 45.Nc7 Ke7 46.h4 Kf7 47.Ne6 Be7 48.g3 Bf6 49.Rc7+ Rxc7 50.Nxc7 Be7 51.Kxd4 Bc5+ 52.Kd5 Bf2 53.Ne6 Ke7 54.c5 bxc5 55.b6 c4 56.b7 Ba7 57.Nd4 c3 58.Nc6+ 1-0

14 Ghitescu-Bologan, Calimanesti 1992: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nf3 Bg7 4.Nc3 O-O 5.e4 d6 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.b4 a5 10.bxa5 c5 11.a4 Rxa5 12.Qc2 Nd7 13.Nb5 Ra6 14.Bb2 h6 15.Nd2 f5 16.f4 exf4 17.Bxg7 Kxg7 18.Qc3+ Ne5 19.Nf3 g5 20.Nxe5 dxe5 21.Qxe5+ Raf6 22.Bd3 fxe4 23.Bxe4 Nf5 24.Bxf5 Bxf5 25.Rfe1 Kg6 26.Nc7 Qd7 27.a5 f3 28.gxf3 Bh3 29.Ne6 Bxe6 30.dxe6 Qd3 31.Qe4+ Qxe4 32.Rxe4 Rxf3 33.e7 Re8 34.a6 bxa6 35.Rxa6+ Rf6 1/2-1/2

15 Ruzele-Lapienis, LTU-ch 1993: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2 O-O 6.Nf3 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.b4 Nh5 10.Nd2 Nf4 11.a4 f5 12.Bf3 g5 13.exf5 Nxf5 14.g3 Nh3+ 15.Kg2 Qd7 16.Be4 Nxf2 17.Kxf2 Nxg3+ 18.Kg1 Nxf1 19.Nxf1 Qh3 20.Ng3 Bg4 21.Qd3 Rf4 22.Ra2 Raf8 23.Rc2 Bf3 24.Bxf4 exf4 25.Nf1 Qg4+ 26.Kf2 Qg2+ 27.Ke1 Bxe4 28.Nxe4 Qg1 29.h3 h5 30.Rf2 Re8 31.Re2 Re5 32.Qf3 Qd4 33.Ned2 Qa1+ 34.Kf2 Qd4+ 35.Kg2 g4 36.hxg4 hxg4 37.Qxg4 f3+ 38.Qxf3 Rg5+ 39.Ng3 Be5 40.Ne4 Rg7 41.Rc2 Qa1 42.Rf2 Qc1 43.Qf8+ Kh7 44.Rf5 1-0

25 M.Gurevich-A.Kuzmin, Soviet Union 1988: 1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.Nc3 O-O 5.e4 d6 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 c5 10.Rb1 Ne8 11.b4 b6 12.bxc5 bxc5 13.Nb3 f5 14.Bg5 Kh8 15.exf5 gxf5 16.f4 h6 17.Bh4 e4 18.Qc2 Nf6 19.Nd1 Bd7 20.Be1 a5 21.Bc3 a4 22.Na1 Rb8 23.Ne3 Ng6 24.Rxb8 Qxb8 25.Qd2 Ne8 26.Nac2 Bxc3 27.Qxc3+ Nf6 28.g3 Ne7 29.Qa1 Kg7 30.Rb1 Qc7 31.Qb2 Kf7 32.Qb6 Rc8 33.Kf2 Ke8 34.Bf1 Kf7 35.Bh3 h5 36.Ne1 Ng4+ 37.Bxg4 hxg4 38.N1g2 Ng6 39.Nd1 Ke7 40.Nge3 Qxb6 41.Rxb6 Nh8 42.Nc3 Nf7 43.Nb5 Rh8 44.Kg2 Rc8 45.Rb7 1-0

27 Chernin-Belotti, Reggio Emilia 1994/95: 1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.Nc3 d6 5.e4 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 c5 10.Rb1 Ne8 11.b4 b6 12.bxc5 bxc5 13.Nb3 Kh8 14.Bg5 f6 15.Bd2 f5 16.f3 f4 17.Nb5 h5 18.Ba5 Qd7 19.Nc1 Ng8 20.Qa4 Rf7 21.Nd3 g5 22.Nf2 Nh6 23.h3 Bf6 24.Rb2 Rg7 25.Rfb1 g4 26.fxg4 Bh4 27.g5 Rxg5 28.Bf3 Nf6 29.Kf1 Bxf2 30.Rxf2 Nhg4 31.hxg4 hxg4 32.Ke2 Rb8 33.Rb3 Ba6 34.Bd8 Rxd8 35.Qxa6 gxf3+ 36.gxf3 Rg1 37.Qxa7 Qxa7 38.Nxa7 Ra8 39.Rb7 Rg7 40.Rxg7 Kxg7 41.Nb5 Rxa2+ 42.Kf1 Rxf2+ 43.Kxf2 Ne8 44.Na7 Kf6 45.Nc8 Kg5 46.Kg2 Kh5 47.Kh2 Kg5 48.Kh3 Kh5 49.Ne7 Ng7 50.Nc6 Kg5 51.Nd8 Kh5 52.Kg2 Kg6 53.Kh2 Ne8 54.Ne6 Kh6 55.Kg2 Kg6 1/2-1/2

31 Ulibin-Bologan, Chalikidi 1992: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 c6 10.dxc6 bxc6 11.b4 d5 12.Ba3 Re8 13.Re1 Be6 14.Bf1 dxe4 15.Ndxe4 Nxe4 16.Nxe4 Nf5 17.Bb2 Qe7 18.Nc5 a5 19.Nxe6 Qxe6 20.b5 e4 21.Bxg7 Kxg7 22.c5 cxb5 23.Bxb5 Red8 24.Qa4 Rd4 25.Qb3 Qe5 26.Qc3 Rc8 27.Rac1 f6 28.a4 Rd5 29.Qxa5 Rdxc5 30.Rxc5 Rxc5 31.Qa7+ Rc7 32.Qb6 e3 33.fxe3 Rc2 34.Bf1 Qc3 35.Rb1 Nxe3 36.Qb7+ Kh6 37.Qf3 Qd4 38.Qh3+ Kg5 39.Qg3+ Ng4+ 40.Kh1 Rc3 41.Rb5+ f5 42.Rd5 Rc1 0-1

51 Chuchelov-Gallagher, Bad Wörishofen 1991: 1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.Nc3 O-O 5.e4 d6 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.a3 Bd7 11.b3 c5 12.Rb1 Ne8 13.b4 axb4 14.axb4 b6 15.bxc5 bxc5 16.Qb3 Nc8 17.Nf3 h6 18.Ne1 f5 19.Nd3 f4 20.Bd2 g5 21.f3 h5 22.Nf2 Nf6 23.h3 Qe8 24.Ra1 Rxa1 25.Rxa1 Qg6 26.Nb5 Bh6 27.Be1 g4 28.fxg4 hxg4 29.hxg4 Bg5 30.Nc7 Bh4 31.Ne6 Bxe6 32.dxe6 Nh7 33.Qh3 Be7 34.Qh5 Kg7 35.Qxg6+ Kxg6 36.g5 Nxg5 37.Bg4 Nb6 38.Ra7 Re8 39.Bf5+ Kh5 40.Ng4 Nxe4 41.Bxe4 Kxg4 42.Bc6 Rc8 43.Bf3+ Kf5 44.Rxe7 Nxc4 45.Bd5 Ne3 46.Rf7+ Kg5 47.Bc6 Kg6 48.Be4+ Kg5 49.e7 1-0

56 Nemet-Gallagher, Switzerland 1994: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.a3 Bd7 11.b3 c6 12.Rb1 Qb8 13.b4 cxd5 14.cxd5 Rc8 15.Bb2 axb4 16.axb4 b5 17.Bd3 Qb6 18.Nb3 Bh6 19.Na5 Rc7 20.Be2 Rxc3 21.Bxc3 Nxe4 22.Be1 Rc8 23.Bf3 Nf6 24.Bd2 Bxd2 25.Qxd2 e4 26.Be2 Nexd5 27.Rb3 Be6 28.Rc1 Rxc1+ 29.Qxc1 e3 30.fxe3 Nf4 31.Rb2 N6d5 32.Bf1 Nxe3 33.Kh1 Qd4 34.Nb3 Qe5 35.Na5 Nxf1 36.Nc6 Ng3+ 37.hxg3 Qh5+ 38.Kg1 Ne2+ 39.Rxe2 Qxe2 40.Nd4 Qe4 41.Qd2 Bc4 42.Nf3 Qd3 43.Qe1 Bd5 44.Nh2 Qd4+ 45.Kh1 Qb2 46.Nf3 Bxf3 47.gxf3 Qe5 48.Qf1 h5 0-1

66 Nemet-R.Forster, SUI-ch 1994: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.a3 Nd7 11.Rb1 f5 12.b4 Kh8 13.Qc2 Nf6 14.f3 axb4 15.axb4 f4 16.c5 g5 17.Nc4 g4 18.fxg4 Nxg4 19.h3 Nf6 20.Bb2 Ng6 21.Nb5 Ne8 22.cxd6 cxd6 23.Kh1 Nh4 24.Bf3 Bd7 25.Nbxd6 Nxd6 26.Bxe5 Nxc4 27.Bxg7+ Kxg7 28.Qxc4 Ng6 29.Qc3+ Qf6 30.Qc7 Rf7 31.Qxb7 Ra2 32.Qb8 Bxh3 33.gxh3 Qh4 34.Bg2 f3 35.Rg1 fxg2+ 36.Kh2 Rf3 37.Qc7+ Kh6 0-1

69 Lputian-Dolmatov, Rostov 1993: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.a3 Nd7 11.Rb1 f5 12.b4 Kh8 13.Qc2 Nf6 14.f3 axb4 15.axb4 c6 16.Kh1 f4 17.dxc6 Nxc6 18.Nb5 Be6 19.Rd1 Qe7 20.Nf1 Rfd8 21.Bd2 g5 22.Be1 Bf8 23.Bf2 Qg7 24.g4 h5 25.h3 Qh7 26.Kg1 Rd7 27.Nh2 hxg4 28.hxg4 Qh3 29.Bf1 Qh6 30.Be1 Be7 31.Rb2 Kg7 32.Qg2 Rc8 33.Be2 Nd8 34.Qf1 Nf7 35.Bc3 Bd8 36.Rbd2 Bb6+ 37.Kh1 Bxg4 38.Nxd6 Rxd6 39.Rxd6 Rh8 0-1

71 Arlandi-Moutousis, Moscow ol 1994: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 O-O 5.Nf3 d6 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.a3 Nd7 11.Rb1 f5 12.b4 axb4 13.axb4 Kh8 14.f3 c6 15.Kh1 Nf6 16.Nb3 cxd5 17.cxd5 f4 18.Qc2 g5 19.Nb5 Ne8 20.Bd2 Bd7 21.Ra1 Rb8 22.Na7 h5 23.Bb5 Ng6 24.Bxd7 Qxd7 25.Qd3 g4 26.Qb5 Qd8 27.Na5 Bf6 28.Nc4 Bh4 29.Qb6 Qe7 30.Be1 Bxe1 31.Raxe1 Rd8 32.Na5 Rd7 33.Nc8 Qg7 34.Qf2 Nf6 35.Rc1 h4 36.Nb6 Rdd8 37.h3 gxh3 38.gxh3 Nh5 39.Kh2 Ng3 40.Rg1 Rg8 41.Rc2 Nf8 42.Rgc1 Nh7 43.Rc7 Qh6 44.Rxb7 Nxe4 45.fxe4 f3 46.Rcc7 Qf4+ 47.Kh1 Nf6 0-1

77 Chernin-Ragozin, London 1994: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.Rb1 Nd7 11.a3 f5 12.b4 Kh8 13.f3 Ng8 14.Qc2 Rf7 15.Bb2 Ndf6 16.c5 Nh5 17.Nc4 axb4 18.axb4 Ngf6 19.Ra1 Rb8 20.b5 b6 21.cxd6 cxd6 22.Na2 Nf4 23.Nb4 N6h5 24.Nc6 Qg5 25.Bd3 Nxd3 26.Qxd3 fxe4 27.Nxd6 Bf5 28.Nxe4 Qxg2+ 29.Kxg2 Nf4+ 30.Kg3 Nxd3 31.Nxb8 Nxb2 32.d6 Be6 33.Nc6 Bh6 34.Ra7 Bf4+ 35.Kg2 Nc4 36.Re1 Ne3+ 37.Rxe3 1-0

82 M.Gurevich-Dolmatov, Germany 1993: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.a3 Nd7 11.Rb1 f5 12.b4 Kh8 13.f3 Ng8 14.Qc2 Ngf6 15.Bd3 f4 16.Nb5 Ne8 17.Be2 b6 18.c5 bxc5 19.bxc5 Nxc5 20.a4 h5 21.Ba3 Na6 22.Rfc1 Bd7 23.Nc3 g5 24.Bb5 g4 25.Bxd7 Qxd7 26.Nb5 gxf3 27.Nxf3 Bf6 28.Qc6 Qxc6 29.dxc6 Ng7 30.Nc3 Ne6 31.Nd5 Rf7 32.Rb5 Nac5 33.Bxc5 Nxc5 34.Nxf6 Rxf6 35.Nxe5 Rg8 36.Nf3 Re6 37.Rc4 Rgg6 38.Rxa5 Nxe4 39.Rxh5+ Kg8 40.Rf5 Re8 41.a5 Nc5 42.Rcxf4 Rb8 43.h3 Nd3 44.Re4 Nb4 45.Re7 Rg7 46.Rxg7+ Kxg7 47.Nd4 Kg6 48.Rb5 Nxc6 49.Rxb8 Nxb8 50.Kf2 Kf6 51.h4 d5 52.g4 c5 53.g5+ Ke5 54.h5 1-0

85 Oms-Rotstein, Olot 1994: 1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.d4 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.Rb1 Nd7 11.a3 f5 12.b4 Kh8 13.f3 Ng8 14.Qc2 Ngf6 15.Bd3 f4 16.Nb5 b6 17.Bb2 g5 18.Be2 Re8 19.c5 bxc5 20.Nb3 a4 21.Na5 Nb8 22.Bc3 cxb4 23.Bxb4 Na6 24.Rfc1 Nc5 25.Bxc5 dxc5 26.Nc6 Qd7 27.Nba7 Bf8 28.Rb8 Rxb8 29.Nxb8 Qg7 30.Nxc8 Rxc8 31.Rb1 Bd6 32.Qxa4 g4 33.Nc6 gxf3 34.Bxf3 Ng4 35.Rb2 Ne3 36.Na5 Ra8 37.Qb5 Qf8 38.a4 Qf6 39.Nc4 Qh4 40.Nxe3 fxe3 41.Re2 Qf4 42.a5 c4 43.a6 c3 44.Rc2 Qf8 45.Kf1 Rb8 46.Qd3 Rb1+ 47.Ke2 Qb8 48.Qxc3 Qb5+ 49.Qc4 Qa5 50.Kxe3 Rb6 51.Be2 Qa3+ 52.Rc3 Qa1 53.Rb3 Bc5+ 54.Kd3 Rxb3+ 55.Qxb3 Qxa6+ 56.Qc4 Qa3+ 57.Qc3 Qa6+ 58.Qc4 Qa3+ 59.Qc3 Qa6+ 60.Qc4 Qa5 61.Qc3 Qb5+ 62.Kd2 1/2-1/2

90 M.Gurevich-Marin, Tilburg 1993: 1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 O-O 5.d4 d6 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.a3 Nd7 11.Rb1 f5 12.b4 Kh8 13.f3 Ng8 14.Qc2 Ngf6 15.Bd3 f4 16.Nb5 b6 17.Bb2 Ne8 18.Be2 h5 19.c5 bxc5 20.bxc5 Nxc5 21.a4 g5 22.Ba3 Na6 23.Rfc1 Bd7 24.Nc3 g4 25.Bb5 Rg8 26.Bxd7 Qxd7 27.Nb5 Bh6 28.Qc6 Rd8 29.Rc2 Nf6 30.Qxa6 gxf3 31.Nxf3 Qh3 32.Rf1 Nxe4 33.Nxc7 Rg4 34.Bxd6 Rxd6 35.Qc8+ Kh7 36.Ne6 Rxd5 37.Qb7+ 1-0

93 Epishin-Dolmatov, Russia 1992: 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.Be2 e5 7.O-O Nc6 8.d5 Ne7 9.Nd2 a5 10.Rb1 Nd7 11.a3 f5 12.b4 Kh8 13.f3 Ng8 14.Qc2 Ngf6 15.Nb5 axb4 16.axb4 Nh5 17.g3 Ndf6 18.c5 Bd7 19.Rb3 Bh6 20.Rc3 Ng7 21.Rd1 Nge8 22.Bb2 fxe4 23.Nxe4 Nxe4 24.Qxe4 Bf5 25.Qc4 Bg7 26.Qb3 Kg8 27.Rc4 Rf7 28.Nc3 Nf6 29.Bc1 Qf8 30.Be3 Bh6 31.Bf2 Bd7 32.b5 Ng4 33.Ne4 Nxf2 34.Kxf2 b6 35.cxd6 cxd6 36.Rc6 Bxc6 37.dxc6 Kh8 38.Rxd6 Bc1 39.Qc3 Ba3 40.Re6 Qg7 41.Kg2 Re7 42.Bc4 Raa7 43.h4 Rxe6 44.Bxe6 Bf8 45.Bb3 h6 46.Qc4 g5 47.hxg5 hxg5 48.Qe6 g4 49.fxg4 1-0

2
Portisch vs Nunn, 1990
(E97) King's Indian, 30 moves, 1/2-1/2

3
Speelman vs Nunn, 1987
(E97) King's Indian, 35 moves, 1-0

4
Miles vs Wahls, 1990
(E97) King's Indian, 33 moves, 1-0

5
Oll vs Smirin, 1993
(E97) King's Indian, 34 moves, 0-1

6
Miles vs A I Kuzmin, 1991
(E97) King's Indian, 42 moves, 1-0

7
Granda Zuniga vs Judit Polgar, 1992 
(E97) King's Indian, 28 moves, 0-1

8
Portisch vs Kasparov, 1990 
(E97) King's Indian, 27 moves, 0-1

9
Korchnoi vs Kasparov, 1989 
(E97) King's Indian, 55 moves, 0-1

10
Ftacnik vs Krum Georgiev, 1989
(E97) King's Indian, 43 moves, 0-1

11
Yermolinsky vs Fedorowicz, 1993
(E97) King's Indian, 57 moves, 1-0

12
Oll vs Shirov, 1992
(E97) King's Indian, 42 moves, 1/2-1/2

13
C Lutz vs Smirin, 1993
(E97) King's Indian, 36 moves, 0-1

16
Speelman vs Judit Polgar, 1993 
(E97) King's Indian, 32 moves, 1-0

17
Van Wely vs Nunn, 1992 
(E97) King's Indian, 36 moves, 1-0

18
E Lobron vs Gelfand, 1992 
(E97) King's Indian, 44 moves, 0-1

19
V Tukmakov vs D Reinderman, 1993
(E97) King's Indian, 43 moves, 1-0

20
Kamsky vs Kasparov, 1994 
(E97) King's Indian, 43 moves, 0-1

21
Skembris vs G Milos, 1990
(E97) King's Indian, 47 moves, 0-1

22
Psakhis vs V A Loginov, 1992
(E97) King's Indian, 31 moves, 1-0

23
E Lobron vs A V Kovalev, 1992
(E97) King's Indian, 42 moves, 1-0

24
P Littlewood vs Nunn, 1987 
(E97) King's Indian, 45 moves, 0-1

26
Polugaevsky vs G A Timoshenko, 1990
(E97) King's Indian, 51 moves, 1-0

28
Browne vs B Kreiman, 1994
(E97) King's Indian, 41 moves, 1-0

29
Shirov vs Lanka, 1989
(E97) King's Indian, 45 moves, 1/2-1/2

30
I Farago vs Piket, 1985
(E97) King's Indian, 40 moves, 0-1

32
Ivanchuk vs Shirov, 1993 
(E97) King's Indian, 40 moves, 1/2-1/2

33
Ftacnik vs Lanka, 1994
(E97) King's Indian, 34 moves, 1-0

34
Hjartarson vs Yurtaev, 1994
(E97) King's Indian, 43 moves, 0-1

35
P Van der Sterren vs Hebden, 1993
(E97) King's Indian, 50 moves, 1-0

36
Lputian vs F Donguines, 1994
(E97) King's Indian, 34 moves, 1-0

37
V Bogdanovski vs M V Golubev, 1991 
(E97) King's Indian, 45 moves, 0-1

38
M Gurevich vs Shirov, 1993 
(E97) King's Indian, 54 moves, 1/2-1/2

39
Ftacnik vs Akopian, 1991
(E97) King's Indian, 62 moves, 1-0

40
Ehlvest vs E G F Hellers, 1993
(E97) King's Indian, 35 moves, 1-0

41
Karpov vs Kasparov, 1987 
(E97) King's Indian, 46 moves, 1/2-1/2

42
P Nikolic vs J Ye, 1988
(E97) King's Indian, 27 moves, 0-1

43
Lputian vs Shirov, 1990
(E97) King's Indian, 36 moves, 1-0

44
Shirov vs Uhlmann, 1989
(E97) King's Indian, 36 moves, 1/2-1/2

45
Salov vs Khalifman, 1988
(E97) King's Indian, 60 moves, 1-0

46
Ftacnik vs Kupreichik, 1992
(E97) King's Indian, 64 moves, 0-1

47
I Stohl vs Uhlmann, 1990 
(E97) King's Indian, 35 moves, 0-1

48
Browne vs Fedorowicz, 1992
(E97) King's Indian, 40 moves, 0-1

49
M Gurevich vs Gelfand, 1993
(E97) King's Indian, 41 moves, 1/2-1/2

50
Vaganian vs Gelfand, 1989 
(E97) King's Indian, 52 moves, 0-1

52
Ftacnik vs Hjartarson, 1992
(E97) King's Indian, 46 moves, 1/2-1/2

53
M Gurevich vs Ivanchuk, 1988
(E97) King's Indian, 61 moves, 1-0

54
Gelfand vs Shirov, 1994 
(E97) King's Indian, 63 moves, 0-1

55
Ftacnik vs R R oglu Gadjily, 1994
(E97) King's Indian, 36 moves, 0-1

57
Kamsky vs V S Spasov, 1992 
(E97) King's Indian, 38 moves, 1-0

58
Beliavsky vs Kiril D Georgiev, 1994
(E97) King's Indian, 37 moves, 1-0

59
Epishin vs Nunn, 1991
(E97) King's Indian, 42 moves, 1-0

60
Kasparov vs Smirin, 1988 
(E97) King's Indian, 41 moves, 1-0

61
Ftacnik vs Piesina, 1992
(E97) King's Indian, 41 moves, 1-0

62
Hertneck vs Judit Polgar, 1991
(E97) King's Indian, 39 moves, 1-0

63
M Gurevich vs Wahls, 1992
(E97) King's Indian, 58 moves, 0-1

64
Shirov vs Fishbein, 1991 
(E97) King's Indian, 60 moves, 0-1

65
Salov vs Short, 1989 
(E97) King's Indian, 42 moves, 0-1

67
Ftacnik vs Wojtkiewicz, 1992
(E97) King's Indian, 31 moves, 1/2-1/2

68
Vaganian vs Kasparov, 1992
(E97) King's Indian, 32 moves, 1/2-1/2

70
Epishin vs Wojtkiewicz, 1993
(E97) King's Indian, 34 moves, 1-0

72
N Ioseliani vs Xie Jun, 1993
(E97) King's Indian, 41 moves, 0-1

73
Ljubojevic vs Kasparov, 1993 
(E97) King's Indian, 29 moves, 0-1

74
Polugaevsky vs E G F Hellers, 1989
(E97) King's Indian, 37 moves, 1-0

75
P Van der Sterren vs Gelfand, 1989 
(E97) King's Indian, 46 moves, 1-0

76
Karpov vs Kasparov, 1989 
(E97) King's Indian, 42 moves, 1/2-1/2

78
Ivanchuk vs Gelfand, 1992 
(E97) King's Indian, 33 moves, 1-0

79
Khalifman vs Judit Polgar, 1993 
(E97) King's Indian, 46 moves, 0-1

80
P Van der Sterren vs Gelfand, 1994
(E97) King's Indian, 37 moves, 1/2-1/2

81
A Chernin vs M Marin, 1993
(E97) King's Indian, 35 moves, 1-0

83
Hertneck vs Wahls, 1992
(E97) King's Indian, 60 moves, 1-0

84
M Gurevich vs Khalifman, 1992
(E97) King's Indian, 47 moves, 1/2-1/2

86
Browne vs Kamsky, 1993 
(E97) King's Indian, 65 moves, 0-1

87
M Gurevich vs Gelfand, 1992
(E97) King's Indian, 46 moves, 1/2-1/2

88
A Chernin vs A Istratescu, 1993 
(E97) King's Indian, 60 moves, 1-0

89
M Gurevich vs J Ye, 1992
(E97) King's Indian, 57 moves, 1-0

91
M Gurevich vs Ivanchuk, 1993
(E97) King's Indian, 38 moves, 1/2-1/2

92
Gelfand vs Kasparov, 1991 
(E97) King's Indian, 75 moves, 0-1

94
Kamsky vs Kasparov, 1992 
(E97) King's Indian, 38 moves, 1-0

95
Epishin vs Judit Polgar, 1991 
(E97) King's Indian, 40 moves, 0-1

96
Karpov vs Kasparov, 1991 
(E97) King's Indian, 114 moves, 1/2-1/2

97
Beliavsky vs Khalifman, 1992 
(E97) King's Indian, 53 moves, 0-1

98
Epishin vs Piket, 1992
(E97) King's Indian, 37 moves, 1-0

99
Epishin vs Van Wely, 1992
(E97) King's Indian, 44 moves, 0-1

100
Polugaevsky vs Judit Polgar, 1991
(E97) King's Indian, 43 moves, 1-0

84 games

 » View all game collections by Chessdreamer PGN Download
 » Search entire game collection library
 » Clone this game collection (copy it to your account)
 » FAQ: Help with Game Collections


home | about | login | logout | F.A.Q. | your profile | preferences | Premium Membership | Kibitzer's Café | Biographer's Bistro | new kibitzing | chessforums | Tournament Index | Player Directory | Notable Games | World Chess Championships | Opening Explorer | Guess the Move | Game Collections | ChessBookie Game | Chessgames Challenge | Store | privacy notice | contact us


Copyright 2001-2019, Chessgames Services LLC