chessgames.com
Members · Prefs · Laboratory · Collections · Openings · Endgames · Sacrifices · History · Search Kibitzing · Kibitzer's Café · Chessforums · Tournament Index · Players · Kibitzing
 
City of Riga and Latvian Cities corr
Compiled by jessicafischerqueen
--*--

-Gedimins Salmins "Korespondence Sahs Latvija 1877-1944" Liepaja 2005

------------------

"Riga sāk un uzvar"

Deviņdesmito gadu pirmajā pusē, kā to pierāda dažādos izdevumos publicētās partijas, aktīvākie korespondencšaga spēlētāji bija K. Betins, P. Kerkovius, A. Leuth, V. Svensons, E. Vagenheims - visi Rigas Šaha biedrība- T. Briedis - Liepaja.

Neklātienes cīņās iesaistījās ne tikai pilsētās, bet ari dziļā provincē dzivojošie šahisti. Straujiem soļiem tuvojās Rigas Šaha biedrības korespondencšahistu uzvaras gājiens, gadu gaitā sešos mačos pieveicot Orlu, Moskava, Berlin, un Stokholmu ar rezultātu 10:2 - +8 =4 !

Atsevišķu entuziastu kaisītā sēkla bija kritusi auglīgā augsnē.

p.23

---------------

"Riga Starts and Wins"

In the first half of the nineties, according to the parties published in various editions, the most active correspondent players were K. Bettin, P. Kerkovius, A. Leuth, V. Svensson, E. Vagenheim - all of Riga Chess Society - T. Briedis - Liepaja.

Out-of-town battles involved not only urban but also deep-seated chess players. Rapid steps were approached by the victory march of the correspondent chess club of Riga, beating Orl, Moscow, Berlin, and Stockholm in six matches over the years with a score of 10: 2 - +8 = 4!

The seed spilled by some enthusiasts had fallen on fertile soil.

===

p. 25

Sešas uzvaras sešos mačos, iespaidīga iegūto un zaudēto punktu attiecība 10:2, nezaudējot nevienu partiju, ar šādu bilanci nevarēja lepoties neviena no pažistamajām šaha beidrībām un Riga ieguva neieņemama šaha cietokšņa slavu.

---

With six wins in six matches, an impressive win-lose ratio of 10: 2 without losing a single hand, such a balance could not boast any familiar chess odds and Riga won the reputation of an unbeatable chess fortress.

===

p.26

"Latvijas šacha galvenā reprezentētāja - Riga skaitijās par vienu no stiprākajām šacha citadelēm, pateicoties viņas izciliem panākumiem un nopeiniem daudzās šacha nozarēs, it ipaši tājsacikstēs "

---

"Latvian Chess Chief Representative - Riga recites one of the strongest chess citations due to her outstanding achievements and her speed in many areas of chess, especially her races"

=================

"No 1899-1921. gadam, priekšsēdētāja redaktora Paul Kerkovius laikā, biedrība piedzīvoja savas vēstures vislielāko uzplaukumu un lika pamatakmeni savai labai slavai, kas Rigas Šacha biedrību padarīja pazīstamu visā pasaulē. Šinīs gados notika slavenās korespondencsacīkstes ar pilsētām Orlu un Stokholmu un divreiz ar Berlin un Maskavu."

Rigas korespondencšahistu uzvaru kaldināšanā neiztrūkstoši piedalijas Karl Betins, iegūstot izcila analītiķa slavu.

Sekojošā tabulā redzams, ka mačos gaivenokārt spēlētas atklātās atklātnews rīdzinieki visas partijas sākuši ar 1.e4 , bet uz partneru 1.e4 neiztrūkstoši atbildējuši ar 1...e5

------------------

"From 1899 to 1921, under the leadership of Paul Kerkovius, the editor-in-chief, the Society enjoyed the greatest prosperity in its history and laid the foundation stone for its good reputation, which made the Rigas Schacha known throughout the world. and Moscow. "

Karl Betin, who has won the fame of an outstanding analyst, has been instrumental in forging Riga's correspondence chess victories.

The table below shows that the most open-minded Open Open Riga players in matches started with 1.e4, but with partner 1.e4, they answered with 1 ... e5

##################

City of Jelgava v. City of Tartu (1877 May 31 - 1879 May) Two year game

-Salmins pp.15-16

Šobrid par pirmo korespondencpartiju Latvija jāuzskata Jelgavas Amatru biedrības šaha kluba (dibināts ap 1876. gadu) spēlēto partiju ar spēcigo, ja ne tobrīd spēcīgāko visā Baltijā, Tartu University šaha biedrību.

1877 gada 31. maijā Jelgavas šahisti nosūtīja savu pirmo gājienu e2-e4. Līdz 25. gājienam partijas gaitu publicēja laikrakstā "Mitausche Zeitung." Pēc divu gadu spēles 1879. gada Lieldienās jelgavnieki atzina sevi par uzvarētiem.

---

Currently the first correspondence party in Latvia to be regarded as the one played by the Jelgava Amateur Society Chess Club (founded around 1876) with the strong, if not the strongest in the Baltics, Tartu University Chess Society.

On May 31, 1877, the Jelgava chess players sent their first march e2-e4. Until the 25th march, the party was published in the "Mitausche Zeitung". After two years of playing at Easter 1879, Jelgava residents declared themselves victorious.

Event "Jelgava v. Tartu match"
Site "Correspondence"
Date "1877.05.31"
Result "0-1"
White "City of Jelgava"
Black "City of Tartu"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' pp. 15-16"

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d4 exd4 5. Ng5 d5 6. exd5 Ne5 7. Qxd4 Nxc4 8. Qxc4 Bd6 9. O-O O-O 10. f4 Re8 11. Nc3 Bf5 12. Qb3 Rb8 13. Kh1 b5 14. Bd2 b4 15. Nd1 Re2 16. Ne3 Rxd2 17. Nxf5 h6 18. Nh3 Rxd5 19. Ne3 Rd4 20. Rad1 Rxd1 21. Rxd1 Qe7 22. Qd3 Bc5 23. Nc4 Re8 24. Ne5 Nh5 25. Re1 Qe6 26. Qd1 Nf6 27. Nd3 Ne4 28. Rf1 Qxa2 29. b3 Qa6 30. Nxc5 Nxc5 31. Re1 Ne4 32. Qf3 Qc6 33. Re2 Re6 34. Qd3 f5 35. Ng1 Qc5 36. Qd8+ Kh7 37. Qh4 Ra6 38. g4 Ra1 39. Rg2 Rf1 40. h3 Rxf4 0-1

City of Jelgava vs City of Tartu, 1877

#############################

City of Daugavpils v. City of Tartu Match

Played concurrently 1893-1894

Salmins pp.20-23

1893. gada sākumā Daugavpils šahisti uzsāka divu partiju maču ar Tartu šahistiem. Pēc toreizējā administratīvā iedalījuma Daugavpils atradās Vitebskas guberņā. Līdz ar to Baltische Schachblatter lappusēs nav atrodama informācija par Daugavpils šahistiem, to skaitu, citām aktivitātēm, bet abas partijas un komentāri ir pārpublicēti no laikraksta Rigaer Tageblatt šaha nodaļas. Spriežot pēc izdarītā gājienu skaita un partiju izspēlei patērētā laika, gājienu paziņošanai abas puses visticamāk izmantojušas telegrāfu.

---

In the beginning of 1893 Daugavpils chess players started a two-party match with Tartu chess players. After the administrative division of that time Daugavpils was located in Vitebsk province. As a result, the pages of Baltische Schachblatter do not contain information on Daugavpils chess players, their numbers, other activities, but both parties and comments have been republished from the chess section of the newspaper Rigaer Tageblatt. Judging by the number of moves made and the time spent playing the games, both parties were likely to use a telegraph to announce the moves.

===

Event "Daugavpils v. Tartu match"
Site "Correspondence"
Date "1893.??.?/"
Result "0-1"
White "City of Daugavpils"
Black "City of Tartu"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' pp. 20-21"

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. Nc3 Bc5 6. O-O d6 7. d3 Bg4 8. Ne2 Bxf3 9. Bxc6+ bxc6 10. gxf3 Qd7 11. Kg2 h5 12. h4 d5 13. Ng3 g6 14. Re1 O-O 15. Bg5 Nh7 16. Bh6 Rfb8 17. b3 f6 18. Rg1 Kf7 19. Be3 Bd6 20. Kf1 Nf8 21. Rh1 d4 22. Bd2 Ne6 23. c3 dxc3 24. Bxc3 Rd8 25. Qc2 c5 26. Ne2 a5 27. a4 Bf8 28. Rd1 Qc6 29. Bd2 Bd6 30. Be3 Qb7 31. Rg1 Rdb8 32. Nc1 Qb4 33. Rg3 Ra6 34. Bd2 Qb7 35. Qc4 Raa8 36. Ke2 Qa6 37. Rdg1 Qxc4 38. dxc4 Nd4+ 39. Kd3 Nxb3 40. Nxb3 Rxb3+ 41. Bc3 Ra3 42. Rxg6 Rxa4 43. f4 Rd8 44. f3 Ra2 45. Rg7+ Ke8 46. Rh7 Be7+ 47. Ke3 Ra3 48. Rh8+ Bf8 49. Rc1 exf4+ 50. Kxf4 Kf7 51. Kf5 Rd3 52. Bxf6 Rxf3+ 53. Kg5 Bd6 54. e5 Rg3+ 55. Kh6 Raf3 56. Bg5 Bxe5 57. Rh7+ Kg8 58. Rd1 Rd3 59. Rxd3 Rxd3 60. Re7 Bg3 61. Kg6 Rd6+ 62. Kxh5 Ra6 63. Bc1 Bd6 64. Rd7 a4 65. Ba3 Be5 66. Kg5 Bc3 67. Rxc7 Bb4 68. Bb2 a3 69. Ba1 Bd2+ 70. Kg4 Be3 71. Re7 Bd4 72. Re1 Rg6+ 0-1

City of Daugavpils vs City of Tartu, 1893

===

Event "Daugavpils v. Tartu match"
Site "Correspondence"
Date "1893.??.?/"
Result "1-0"
White "City of Tartu"
Black "City of Daugavpils"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' pp. 21-23"

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Be3 Qf6 6. c3 Nge7 7. Qd2 d5 8. Nb5 Bxe3 9. fxe3 O-O 10. Nxc7 Rb8 11. Nxd5 Qh4+ 12. Qf2 Qxe4 13. Nxe7+ Qxe7 14. Na3 Re8 15. Nc2 b5 16. Be2 b4 17. O-O bxc3 18. bxc3 Rb2 19. Bc4 Ne5 20. Bb3 Bg4 21. e4 Bh5 22. Qe3 Rd8 23. Nd4 Qh4 24. Qf4 Qe7 25. Qc1 Nd3 26. Qe3 Ne5 27. Rf5 Bg6 28. Rg5 Bxe4 29. Re1 Qf6 30. Rg3 Nd3 31. Ra1 h5 32. Bc4 Nf2 33. Rf1 h4 34. Rg5 Rb1 35. Rxb1 Bxb1 36. Bxf7+ Qxf7 37. Qxf2 Qc4 38. Qf6 Rd7 39. Qe5 Bg6 40. Rxg6 Qxc3 41. Qe6+ Kf8 42. Nb3 Qd3 43. g3 h3 44. g4 Qb1+ 45. Kf2 Qxa2+ 46. Kg3 Rd3+ 47. Kh4 Qxb3 48. Qc8+ Kf7 49. Rg5 Qc3 50. Rf5+ Ke7 51. Qf8+ Ke6 52. Qe8+ Kd6 53. Rf7 Qd2 54. Qd8+ 1-0

City of Tartu vs City of Daugavpils, 1893

############################

Riga vs Orel

p.24

1896. gada oktobri sākās Rigas Šaha biedrības divu partiju mačs ar Orlas Šaha beidrību. Zinot, ka cariskajā Krievijā Orla pat vēlākajos gados nebija cik necik ievērojams šaha centrs, jāļautā- kāpēc Rigas šahisti par saviem pretiniekiem izvēlējās un uzaicināja tieši šīs pilsētas šahistus? Atbilde uz šo jautājumu nav atrodama Rigas Šaha biedrības vaides pārskatos par sesto un septīto darbības gadu. Savukārt vaides priekšsēdētāja P. Kerkovius plašajā apskatā 'Das Rigaer Schachleben in den Jahren 1870-1900' ir tikai pieminēti 'uzvarām vainagotie mači sarakstoties un pa telegrāfu ar Orlas un Maskavas šaha klubiem.' Varbūt Rigas - Orlas dzelzceļa valdē tolaik strādāja lieli karaliskās spēles cienītāji?

Mačs ilga līdz 1896. gada janvarim un beidzās ar rīdzinieku 2:0 uzvaru, kuru kaldināja K. un R. Betins, P. Kerkovius, P. Bols, A. Leuth un O. fon Hakens.

---

In October 1896, a two-party match between the Riga Chess Society and Orl Chess Society began. Knowing that in Tsarist Russia Orla was not a notable chess center even in later years, why should Riga chess players choose and invite the chess players of that city as their opponents? The answer to this question is not to be found in the sixth and seventh year of activity of the Riga Chess Society. In contrast, chairman of the challenge P. Kerkovius' extensive review of 'Das Rigaer Schachleben in den Jahren 1870-1900' only mentions' victorious matches by correspondence and telegraph with the chess clubs of Orl and Moscow. ' Perhaps there were big fans of the royal game at that time on the board of the Riga-Orla Railway?

The match lasted until January 1896 and ended with a 2-0 victory for the Rigans, forged by Karl Behting, Robert Behting, Paul Kerkovius, Piers Bohl, August Lueth and Ottomar Heinrich von Haken.

October 1896 - January 1898 games played concurrently:

Orel Chess Club vs Riga, 1896

Riga vs Orel Chess Club, 1896

###########################

1897 - 1898 Liepaja v. Tallinn Match

Event "Liepaja v. Tallinn Match"
Site "Correspondence"
Date "1897.??.??"
Round "1"
Result "1-0"
White "City of Liepaja"
Black "City of Tallinn"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' p.178"

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Bb4+ 7. Bd2 Bxd2+ 8. Nbxd2 d5 9. exd5 Nxd5 10. Qb3 Nce7 11. O-O O-O 12. Rfe1 c6 13. Ne4 Qb6 14. h3 Qc7 15. Ne5 Bf5 16. Rac1 f6 17. Nc3 Qd6 18. Nf3 Be6 19. Qxb7 Rfb8 20. Qa6 Kf8 21. Ne4 Qf4 22. Nc5 Bf5 23. Qa3 Rd8 24. Rc2 Kf7 25. Rce2 Ng6 26. Ne6 Bxe6 27. Rxe6 Qc7 28. Qc5 Rac8 29. Nh4 Rd7 30. Nf5 Kg8 31. Ne7+ 1-0

City of Liepaja vs City of Tallinn, 1897

################################

Riga vs Moscow 1st match

p.24

Sava pirmā panākuma iedvesmoti, "Rīgas šahisti nometa izaicinājuma cimdu" Maskavas Šaha biedrībai. 1899. gada novembri mačs sākās. Gājienu nosūtīšanai izmantoja telegrāfu un spēle noritēja ievērojami raitāk. 1900. gada apriļa sākumā maskavieši padevās vienā partijā, bet otrā pieņēma piedāvāto neizšķirtu. Šo partiju vadība bija uzticēta Karl Behting, Robert Behting, Paul Kerkovius, Th Mueller un Voldemar Svenson.

---

Inspired by their first success, "Riga chess players dropped a challenge glove" for the Moscow Chess Society. In November 1899 the match began. Telegraphs were used to send the turn and the game went much faster. At the beginning of April 1900, Muscovites resigned one game and accepted a proposed draw in the other. The leadership of these games was entrusted to Karl Behting, Robert Behting, Paul Kerkovius, Th Mueller and Voldemar Svenson..

November 1899 - April 1900 games played concurrently:

Moscow vs Riga, 1899

Riga vs Moscow, 1899

##########################

Riga v Stockholm

p.24

Apetīte rodas ēdot, - šķiet, ka šo izteicienu Rigas Šaha biedrības šahisti izvēlējās par savas turpmākās rīcības vadlīnu un uzaicinājā gada janvara līdz oktobrim un beidžas ar rīdzinieku 1.5:0.5 uzvar. Zaudējot partiju Stokholma - Riga, zviedru šahisti otru partiju neturpināja... Lai gan Riga bija bandinieks vairāk un laba spēle, rīdzinieki rīkojās kā īsti "šaha džentimeņi un apmierinājās ar neizšķirtu.

-------------

Appetite comes from eating - this expression seems to have been chosen by the chess players of the Riga Chess Society as a guideline for their next course of action, inviting January to October and ending with a 1.5: 0.5 victory for Rigans. After losing Stockholm - Riga, the Swedish chess players did not continue the second ... Although Riga was more of a pawn and a good game, the Rigans acted like real "chess gentlemen" and satisfied with a draw.

January - October 1904 games played concurrently:

Riga vs Stockholm, 1904

Stockholm vs Riga, 1904

############################

Riga v Berlin 1st match

p.25

Savu ceturto maču Rigas Šaha biedrības aizvadija ar Berlin Šaha sabeidribu - Schachgesselschaft - laikā no 1906 gada oktobra līdz 1908. gada aprilim. Un atkal triumfēja rīdzinieki ar rezultātu 2:0. Ceturtais mačs - ceturtā uzvara!

Partijā Berlin - Riga Ruy Lopez t.s. atklātajā variantā 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Nxe4 6.d4 Rigas šahisti pārsteidza savus partnerus ar jauninājumu 6...exd4. "Teorētisks jaunums, kuru atradis prof. P. Bols, Riga, un kurš toreiz šacha pasaulē izsauca lielu ievēribu. Vēlāk par šo variantu daudz polemizēts, tomēr galigas skaidrības par to vēl nav." Interesanti salīdzināt apdomas laika patēriņu: Berlin 340 dienas, Riga 124. Šo P. Bols turpinājamu sīki jo sīki analizēja daudzos šaha periodikas izdevumos: Lasker's Chess Magazine, Deutsche Schachzeitung - J. Bergers- Tidskrift for Schack -P.Leonhardts and Dr. H.Krauze.- Lielu uzmanību tam veltīja lielmeistars Dr Tarrasch izdevumā Beriner Lokalanzeiger.

Iespējams, ka Berlin un Moskavas šahisti vēlējās revanšēties par piedzīvotajiem zaudējumiem, un laikā lidz Pirmajam pasaules karam notika vēl divi mači.

-------------------

The fourth match of the Riga Chess Society took place between October 1906 and April 1908 against the Berlin Chess club Schachgesselschaft. And again Riga was triumphant with a score of 2: 0. Fourth match - Fourth victory!

In Berlin - Riga Ruy Lopez t.s. in the open version 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Nxe4 6.d4 Rigas chess players surprised their opponents with the novelty 6 ... exd4. "The theoretical novelty found by Prof. P. Bols, Riga, which at that time created a great deal of excitement in the chess world. Later, there has been much controversy about this variant, but there is no definitive clarity on it." It is interesting to compare reflection time consumption: Berlin 340 days, Riga 124. This continuation of P. Bols has been extensively analyzed in numerous chess periodicals: Lasker's Chess Magazine, Deutsche Schachzeitung (J. Bergers), Tidskrift for Schack (P.Leonhardts and Dr. H.Krauze)- Great attention was paid to it by Grand Master Dr. Tarrasch in Beriner Lokalanzeiger.

It is possible that Berlin and Moscow chess players wanted to gain revenge for their losses, since two more matches took place in the period leading up to World War I.

October 1906 - April 1908 games played concurrently:

Berlin vs Riga, 1906

Riga vs Berlin, 1906

#########################

p.25

No 1909. gada decembra līdz 1911, gada february norisinājās mačs ar Maskavu, kas atkal beidzās ar Rigas uzvaru 1.5:0.5. Jāpiezīmē, ka Maskavas šahistu vidū bija arī vēl jauniņais, vēlākais pasaules čempions Alexander Alekhine un vairākos starptautiskos turnīros rūdītais Ossip Bernstein.

---

Between December 1909 and February 1911, there was a match against Moscow, which again ended with a Riga victory of 1.5: 0.5. It should be noted that among the Moscow chess players was Alexander Alekhine, the later world champion and Ossip Bernstein, hardened in several international tournaments.

-----------

City of Riga team: Karl Behting, Robert Behting, Piers Bohl, and August Lueth.

City of Moscow team: Alexander Alekhine, Ossip Bernstein, and Alexey Goncharov.

https://xn--80aaa5asd7agcy5a.xn--p1...

Riga v Moscow 2nd Match

December 1909 - February 1911 games played concurrently:

Riga vs Moscow, 1909

Moscow vs Riga, 1909

########################

p.25

Otras mačs ar jau pazīstamo Berlin Šaha sabiedrību sākās 1911. gada decembri un beidzās 1913. gada 31. august ar Rigas nu jau sesto uzvaru 1.5:0.5. Partijā Berlin - Riga dienas kārtībā atkal bija spānu atklātnes atklātais variants, taču Rigas šahisti izvēlējās turpinājumu 6...b7-b5, tādējādi izvairoties no iespējamiem pārsteigumiem Rigas variantā.

---

The second match with the well-known Berlin Chess Society began in December 1911 and ended on August 31, 1913 with Rigas's sixth win of 1.5: 0.5. In Berlin - Riga, the Ruy Lopez was once again on the agenda, but Rigas chess players opted for a continuation of 6 ... b7-b5, thus avoiding possible surprises with the Rigas variant.

Riga Variant:

C80 - Ruy Lopez, open, Riga variation: 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 exd4

Riga v Berlin 2nd Match

December 1911 - August 1913 games played concurrently:

Riga vs Berlin, 1911

Berlin vs Riga, 1911

##########################

1921-1922 Kuldiga v. Riga Match

p.60

Gada nogalē divu partiju maču sāka Kuldigas un Rigas šaha biedrības. Abās partijās uzvaru svinēja rīdzinieki.

---

At the end of 1921 a two game match was started by the Kuldiga and Riga Chess Societies. Riga won both games..

===

p.62

Ir zināms, ka Kuldigas spēlēs komitējā bija: J. Tontegode, A. Stanguts, J.Gailis un J. Richters - Rigas Fr. Apsenieks, A.Hartmanis, H.Matisons un A. Kannenbergs.

-----------------

It is known that in the Kuldiga Games, the committee included: J. Tontegode, A. Stanguts, J. Gailis and J. Richters - Rigas Fr. Apsenieks, A. Hartman, H. Matisson and A. Kannenberg.

================

Event "Kuldiga v. Riga match"
Site "Correspondence"
Date "1921.??.??"
Round "?"
Result "0-1"
White "City of Kuldiga"
Black "City of Riga"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' pp. 61-62"

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 f5 5. Bxc6 dxc6 6. Nc3 Nf6 7. Nxe5 fxe4 8. d4 exd3 9. O-O Bd6 10. Re1 O-O 11. Qxd3 Qe8 12. Bf4 Nh5 13. Nc4 Nxf4 14. Rxe8 Nxd3 15. Rxf8+ Bxf8 16. cxd3 Bf5 17. Rd1 Rd8 18. d4 c5 19. d5 b5 20. Ne3 Bg6 21. f3 c4 22. Kf2 Bc5 23. a3 Rb8 24. g3 Bd3 25. f4 a5 26. Rd2 Re8 27. Ncd1 b4 28. axb4 axb4 29. Kf3 Be4+ 30. Ke2 Bg6 31. Kf3 c3 32. bxc3 bxc3 33. Nc2 Re2 34. Kxe2 Bxc2 35. Nxc3 Kf7 0-1

City of Kuldiga vs Riga, 1921

#############################

1922 Kuldiga v. Ventspils

Event "Kuldiga v. Ventspils"
Site "Correspondence"
Date "1922.??.??"
Round "?"
Result "1-0"
White "City of Kuldiga"
Black "City of Ventspils"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' 173-174"

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. Nc3 e6 4. Ne4 c5 5. c4 Nb4 6. d4 cxd4 7. Nf3 Qb6 8. a3 N4a6 9. b4 Qc7 10. Bf4 b6 11. Nxd4 Qb7 12. Qc2 Nxb4 13. axb4 Bxb4+ 14. Bd2 Bxd2+ 15. Kxd2 O-O 16. Nf6+ gxf6 17. exf6 Kh8 18. Ra3 Rg8 19. Rg3 d5 20. Rxg8+ Kxg8 21. Qd1 dxc4 22. Qg4+ Kf8 23. Bxc4 1-0

City of Kuldiga vs City of Ventspils, 1922

#########################

1923-1924 Ventspils v. Riga Match

p.62

Negaidīti beidzās Rigas matadoru mačs ar Ventspils Šaha biedrību 1923 -1924. gadā. Spēlējot ar baltiem, ventspilnieki izcīnīja skaistu uzvaru un ar mača rezultātu 1:1 varēja pamatoti lepoties.

------------------

The Riga Matador Match with the Ventspils Chess Society ended unexpectedly 1923-1924. Ventspils won a beautiful victory with black and was proud of the result 1: 1.

===

Sekoša partija spēlēta 1923-1924 g. tālsacīkstē starp 2. Rigas Šacha biedrības ( tagad Rigas Šacha klubs) un toreiz vēl savu uzdevumu augstumā stāvošo Ventspils Sacha Biedrību. Pirma partija tika zaudēta no Ventspils Šacha Biedribu. Pirma partija tika zaudēta no Ventspils spēlētājiem, toties otra partija kura šeit seko, Ventspils šacha biedrība izcīnija labā stīlā. Tā kā Rigas komitejā ietilpa meistari Apseniek, Hartmanis un Matisons, tak Ventspils uzvara bij savā ziņā senzacija. Wiener Schachzeitung un Deutsche Schachblatter veltija šai partijai savu uzmanibu un ari Bachmana gada grāmata uz 1924. g. partija tika uzņemta.

Latvija šī partija bija ievietota vienigi Segodņa un Rigasche Rundschau, bet nevienā laikrakstā latviesu valodā viņa nebij pietiekoši apgaismota ar piezimēm, kāpēc turam par savu pienakumu šo izdarīt šinī žurnālā.

Ventspils spēlēs komitejā ietilpa; V. Vebers, L. Wiewiorowskis un O. Tidemans.

---

The following correspondence game was played 1923-1924 between the 2nd Rigas Shacha Society (now Rigas Shacha Club) and the Ventspils Sacha Society, which was still at its height. The match was two games. Ventspils lost the first game, but won the second in good style.

As the Riga Committee consisted of masters Apšenieks, Hartmanis and Matissons, Ventspils's victory was, in a sense, an ancient one. The Wiener Schachzeitung and Deutsche Schachblatter analyzed this game, and it was also published in Bachman's yearbook of 1924.

The Latvian journals Segodnya and Rigasche Rundschau published the game, but in Latvian newspapers she it was not sufficiently analyzed with notes, which is why we consider it our duty to do so in this magazine.

The Ventspils Games included a committee; V. Weber, L. Wiewiorowski and O. Tideman.

===

Event "Ventspils v. Riga Match"
Site "Correspondence"
Date "1921.??.??"
Round "2"
Result "1-0"
White "City of Ventspils"
Black "City of Riga"
Source "Latvijas Sacha Vestnesis 1932, Nr.2"

1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qa5 4. d4 Nf6 5. Nf3 Bf5 6. Ne5 c6 7. g4 Be6 8. Bd3 Nd5 9. Bd2 Qb6 10. Ne2 Nb4 11. Bc4 Bd5 12. Be3 e6 13. Bxd5 cxd5 14. a3 N4c6 15. Qc1 Qc7 16. f4 Nd7 17. Ng3 Rc8 18. Nxd7 Qxd7 19. Qd2 Bd6 20. O-O O-O 21. Rae1 Qc7 22. c3 Rfe8 23. Qg2 b5 24. Nh5 Kh8 25. f5 Qd7 26. f6 g6 27. Ng7 Red8 28. Bh6 Rg8 29. Re3 Bf8 30. Bg5 1-0

City of Ventspils vs Riga, 1921

##############################

1937-1939 Riga v. Budapest Match

pp.91-92

1937. gada novembri sākās divu partiju mačs Riga - Budapesta. Rigu pārstāvēja spēcīgā Senioru kluba komanda: K. Betins (komandas vadītājs), lielmeistars V. Petrovs, Arvid Kalnins (Latvijas Šaha savienības priekšsēdētājs) un arhitekts P.Dreimanis. Pēc sīvas un ilgstošas ciņas abas partijas beidzās neizšķirti. Spēlējot ar baltiem, Rigas šahisti ieguva nedaudz labāku spēli, bet ar melniem bija spiesti ilgstoši aizsargāties (pēc stratēģiskas kļūdas 22. gājienā), tomēr, izmantojot ungāru šahistu neprecizitāti 39. gājienā, panāca neizšķirtu.

Trīsdesmitajos gados Ungārijas korespondencšahisti bija vieni no spēcīgākajiem Eiropā.

---

In November 1937 the two-party match Riga - Budapest began. Rig was represented by a strong Senior Club team: K. Betin (team leader), Grand Master V. Petrov, Arvid Kalnin (Chairman of the Latvian Chess Union) and architect P.Dreimanis. After a fierce and prolonged struggle, the two parties ended indecisively. Playing against the whites, Rigas chess players got a little better, but black had to defend themselves for long (after a strategic mistake in 22nd move), but with the inaccuracy of the Hungarian chess players in 39th, they reached the draw.

In the thirties, Hungarian correspondents were among the strongest in Europe.

===

Event "Riga v. Budapest Match"
Site "Correspondence"
Date "1937.??.??"
Round "?"
Result "1/2-1/2"
White "City of Riga"
Black "City of Budapest"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' pp. 93-94"

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 e6 7. Qd2 a6 8. O-O-O h6 9. Bf4 Bd7 10. Nf3 b5 11. e5 dxe5 12. Nxe5 Nxe5 13. Bxe5 Be7 14. Qf4 Qa5 15. Bc7 Qb4 16. Qf3 Rc8 17. Qb7 O-O 18. a3 Qc5 19. Bb6 Qc6 20. Qxc6 Bxc6 21. f3 Rb8 22. Bc7 Rbc8 23. Bd6 Bxd6 24. Rxd6 Rfd8 25. Rxd8+ Rxd8 26. Be2 Kf8 27. Rd1 Rxd1+ 28. Nxd1 Ke7 29. b4 Kd6 30. Kd2 Nd7 31. Nb2 Nb6 32. c4 bxc4 33. Nxc4+ Nxc4+ 34. Bxc4 Bb7 35. Kc3 f5 36. a4 g5 37. a5 e5 38. Bd3 f4 39. h3 h5 40. Bg6 g4 41. hxg4 hxg4 42. fxg4 Bxg2 43. Kd3 Bf1+ 44. Ke4 Bg2+ 1/2-1/2

44...Bg2+ un melnie panāk neizšķirtu ar mūžīgo šahu. And black draws with perpetual check.

Riga vs Budapest, 1937

===

Event "Riga v. Budapest Match"
Site "Correspondence"
Date "1937.??.??"
Round "?"
Result "1/2-1/2"
White "City of Budapest"
Black "City of Riga"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' pp. 95-97"

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. Nc3 Bb7 5. Bg5 Be7 6. Qc2 d5 7. cxd5 Nxd5 8. Bxe7 Qxe7 9. Nxd5 exd5 10. Rc1 c6 11. e3 Nd7 12. Bd3 g6 13. h4 O-O-O 14. Qa4 Kb8 15. Rc3 c5 16. Bb5 cxd4 17. Qxd4 Nc5 18. O-O Ne4 19. Rc2 f6 20. Bc6 Qd6 21. Bxb7 Kxb7 22. Nd2 f5 23. Nf3 Rhe8 24. Rd1 Rc8 25. Rdc1 Rxc2 26. Rxc2 Re7 27. b4 Rc7 28. Rxc7+ Kxc7 29. Qg7+ Qd7 30. Qh8 Kb7 31. Nd4 a6 32. a4 Qe7 33. h5 gxh5 34. Nxf5 Qc7 35. f4 h4 36. Kh2 Nc3 37. Qf6 Kb8 38. Ne7 Kb7 39. Qxh4 d4 40. exd4 Nxa4 41. Qg5 Nc3 42. g3 Qc4 43. Qg4 Qe2+ 44. Qxe2 Nxe2 45. d5 Nc3 46. f5 Ne4 47. Kg2 1/2-1/2

47.Kg2 un melnie pieņēma balto piedāvāto neizšķirtu and black accepts white's draw offer.

Budapest vs Riga, 1937

##########################

===

Event "Liepaja v. Tallinn Match"
Site "Correspondence"
Date "1897.??.??"
Round "2"
Result "0-1"
White "City of Tallinn"
Black "City of Liepaja"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' p.179"

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d3 Bc5 6. c3 b5 7. Bc2 d5 8. exd5 Nxd5 9. h3 O-O 10. O-O h6 11. d4 exd4 12. cxd4 Bb6 13. Nc3 Ncb4 14. Be3 Nxc2 15. Qxc2 Ne7 16. Rfd1 Bf5 17. Qb3 c6 18. Ne5 Qd6 19. Ne2 Nd5 20. Ng3 Bh7 21. a4 Rab8 22. axb5 axb5 23. Rdc1 Nxe3 24. fxe3 c5 25. Rf1 c4 26. Qa3 Qxa3 27. Rxa3 b4 28. Ra6 Bc7 29. Nf5 Bxe5 30. Ne7+ Kh8 31. dxe5 c3 32. Rf2 c2 0-1

City of Tallinn vs City of Liepaja, 1897

########################

1938 (August) Provincial Trade Unions

Event "Latvian Provincial Trade Unions"
Site "Correspondence"
Date "1938.08.??"
Round "?"
Result "0-1"
White "City of Valmiera"
Black "City of Staicele"
Source "Salmins 'Korespondence Sahs Latvija 1877-1944' p.97"

1. c4 e5 2. e4 Nf6 3. Nc3 Bc5 4. Nf3 Nc6 5. h3 a6 6. a3 d6 7. b4 Ba7 8. Bb2 O-O 9. Bd3 Nh5 10. Ne2 f5 11. Ng3 Nf4 12. Bf1 fxe4 13. Nxe4 Bf5 14. d3 d5 15. cxd5 Qxd5 16. b5 Bxe4 17. bxc6 Nxd3+ 18. Bxd3 Bxd3 19. cxb7 Qe4+ 20. Kd2 Rad8 21. Qe1 Bb1+ 0-1

City of Valmiera vs City of Staicele, 1938

Riga v Orel Match
Orel Chess Club vs Riga, 1896
(D50) Queen's Gambit Declined, 30 moves, 0-1

Riga v Orel Match
Riga vs Orel Chess Club, 1896 
(C42) Petrov Defense, 35 moves, 1-0

1st Riga v Moscow Match
Moscow vs Riga, 1899 
(C29) Vienna Gambit, 24 moves, 0-1

1st Riga v Moscow Match
Riga vs Moscow, 1899
(C67) Ruy Lopez, 25 moves, 1/2-1/2

Riga v Stockholm Match
Riga vs Stockholm, 1904  
(C78) Ruy Lopez, 29 moves,

Riga v Stockholm Match
Stockholm vs Riga, 1904 
(C53) Giuoco Piano, 29 moves, 0-1

1st Riga v Berlin Match
Berlin vs Riga, 1906 
(C80) Ruy Lopez, Open, 54 moves, 0-1

1st Riga v Berlin Match
Riga vs Berlin, 1906 
(C49) Four Knights, 31 moves, 1-0

2nd Riga v Moscow Match
Riga vs Moscow, 1909
(C12) French, McCutcheon, 37 moves, 1/2-1/2

2nd Riga v Moscow Match
Moscow vs Riga, 1909 
(D33) Queen's Gambit Declined, Tarrasch, 35 moves, 0-1

2nd Riga v Berlin Match
Riga vs Berlin, 1911
(C49) Four Knights, 40 moves, 1/2-1/2

2nd Riga v Berlin Match
Berlin vs Riga, 1911
(C80) Ruy Lopez, Open, 44 moves, 0-1

3rd Riga v Berlin Match
Riga vs Berlin, 1913
(C49) Four Knights, 40 moves, 1/2-1/2

13 games

 » View all game collections by jessicafischerqueen PGN Download
 » Search entire game collection library
 » Clone this game collection (copy it to your account)
 » FAQ: Help with Game Collections
Home | About | Login | Logout | F.A.Q. | Profile | Preferences | Premium Membership | Kibitzer's Café | Biographer's Bistro | New Kibitzing | Chessforums | Tournament Index | Player Directory | Notable Games | World Chess Championships | Opening Explorer | Guess the Move | Game Collections | ChessBookie Game | Chessgames Challenge | Store | Privacy Notice | Contact Us

Copyright 2001-2020, Chessgames Services LLC