chessgames.com
Members · Prefs · Laboratory · Collections · Openings · Endgames · Sacrifices · History · Search Kibitzing · Kibitzer's Café · Chessforums · Tournament Index · Players · Kibitzing
 
tpstar CK
Compiled by tpstar
--*--

1. e4 c6 2. d4 d5 3. ed cd 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Nf3 Nc6 7. cd Nxd5 8. Bd3 Be7 9. 0-0 0-0 10. Re1

1-100 10 ... Bf6

101-200 10 ... Nf6

201-250 10 ... Ncb4

251-300 10 ... Nxc3

301-350 10 ... etc

400 6 ... Bb4

10...Bf6 11.a3 Bd7 12.Bc2 Rc8 13.Ne4 Be7 14.Qd3 g6 15.Bd2 Qb6
Gulko vs Kaidanov, 1994
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 27 moves, 1-0

10...Bf6 11.a3 Bd7 12.Re4 Nce7 13.h4 Bc6 14.Rg4 Nf5 15.h5 Nxc3
W Arencibia Rodriguez vs L Gerzhoy, 2011
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 36 moves, 1-0

10...Bf6 11.a3 g6 12.Bh6 Re8 13.Nxd5 Qxd5 14.Be4 Qd6 15.Be3 Rd8
Uhlmann vs Ribli, 1978 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 30 moves, 1-0

10...Bf6 11.a3 g6 12.Bh6 Bg7 13.Bxg7 Kxg7 14.Qd2 Qd6 15.Re4
D Pavasovic vs E Arlandi, 1996
(B10) Caro-Kann, 30 moves, 1-0

10...Bf6 11.a3 Qb6 12.Re4 Rd8 13.Bg5 Nce7 14.Qd2 Ng6 15.h4 h6
Vladimirov vs Psakhis, 1980
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 24 moves, 1-0

10...Bf6 11.a3 Nxc3 12.bxc3 b6 13.Qe2 Bb7 14.Qe4 g6 15.Bh6 Re8
S Makarichev vs A Mikhalchishin, 1978
(D32) Queen's Gambit Declined, Tarrasch, 36 moves, 1/2-1/2

10...Bf6 11.a3 Nxc3 12.bxc3 b6 13.Qc2 g6 14.h4 Bb7 15.Bh6 Bg7
K Gawehns vs B Saacke, 1982
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 30 moves, 1-0

10...Bf6 11.a3 Nxd4 12.Nxd4 Bxd4 13.Bxh7+ Kxh7 14.Qxd4 Nxc3
Tal vs F Rhine, 1988 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 57 moves, 1-0

10...Bf6 11.a3 Nxd4 12.Nxd4 Bxd4 13.Bxh7+ Kxh7 14.Qxd4 Nxc3
A Zubarev vs J Lechtynsky, 2005
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 43 moves, 1-0

10...Bf6 11.a3 b6 12.Bb1 Bb7 13.Ne4 Be7 14.Qd3 g6 15.b4 Nf6
M Dandridge vs B Kreiman, 1993 
(A04) Reti Opening, 26 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 Bd7 13.Qd3 g6 14.Bh6 Bg7 15.Bxg7
Gligoric vs Eliskases, 1960
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 48 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 Bd7 13.Qd3 g6 14.Qf3 Bc6 15.Bh6 Bg7
D Minic vs D Djantar, 1961
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 33 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 Bd7 13.Qd3 g6 14.Bh6 Re8 15.Qf3 Bc6
M Hebden vs J E Littlewood, 1981 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 23 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 Bd7 13.Qh5 g6 14.Qh3 Bc6 15.Bh6 Bg7
Velimirovic vs Matulovic, 1995
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 33 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 g6 13.Bh6 Bg7 14.Bxg7 Kxg7 15.Qf3
Ribli vs A Deze, 1982 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 37 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 g6 13.Bh6 Bg7 14.Bxg7 Kxg7 15.Qf3
Nunn vs D H Campora, 1983 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 35 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 g6 13.Bh6 Bg7 14.Bxg7 Kxg7 15.Qf3
M Hebden vs S Scannell, 1999
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 26 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 g6 13.Bh6 Bg7 14.Bxg7 Kxg7 15.Rc1
K Spraggett vs G Taylor, 1984
(D40) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 26 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 g6 13.Bh6 Bg7 14.Qd2 Nf6 15.Rad1
Smyslov vs N Padevsky, 1963 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 29 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 g6 13.Qf3 Bg7 14.h4 Nf5 15.Bxf5
K B Richardson vs M Zagorovsky, 1972 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 31 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Ne5 Nc6 13.Qd3 h6 14.Bxd5 Nb4 15.Qg3
Smyslov vs Ivanchuk, 1988 
(E10) Queen's Pawn Game, 52 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Qd3 g6 13.Bh6 Bg7 14.Bxg7 Kxg7 15.Bxd5
K Darga vs O'Kelly, 1957 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 25 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Qd3 g6 13.Bh6 Bg7 14.Qd2 Bd7 15.Bxg7
Gipslis vs V Mikenas, 1988 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 56 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Qd3 g6 13.Bh6 Bg7 14.Qd2 Qd6 15.Bxd5
Gipslis vs A Borer, 1991 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 36 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Qd3 h6 13.Ne5 Nxc3 14.Qxc3 Nf5 15.Be3
R Martinez vs E Bonazzi, 2010
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 30 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Qd3 Ng6 13.Bd2 b6 14.h4 Bb7 15.h5 Ngf4
Kamsky vs Epishin, 1994 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 47 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nce7 12.Qc2 g6 13.Bh6 Bg7 14.Bxg7 Kxg7 15.Bxd5
Tal vs Bagirov, 1967 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 57 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Qd6 12.Bg5 Bxg5 13.Nxg5 Nf6 14.d5 ed 15.Nxd5
F J Sanchez Guirado vs Illescas Cordoba, 1987 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 32 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Qd6 12.Bg5 Bxg5 13.Nxg5 h6 14.Nf3 Bd7 15.Bxd5
Gheorghiu vs Petursson, 1979 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 35 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Qd6 12.Bc2 Nxc3 13.bxc3 g6 14.Bh6 Bg7 15.Qd2
S Polgar vs Benko, 1992
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 33 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Qd6 12.Bc2 Nxc3 13.bxc3 g6 14.Ng5 Bg7 15.Ne4
T Bae vs E P Baasto, 2010 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 24 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Qd6 12.a3 a6 13.Bc2 Nxc3 14.bxc3 g6 15.a4 Rd8
Polgar vs Benko, 1992 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 34 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nde7 12.Be3 Qa5 13.Nd2 Rd8 14.Nb3 Qc7 15.Qh5 g6
Smyslov vs A Bisguier, 1960
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 41 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nde7 12.Be3 Qa5 13.Qb3 Rd8 14.Rad1 Nf5 15.d5
J Petronic vs Wu Kaiyu, 2001
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 23 moves, 1-0

10...Bf6 11.Be4 Nb6 12.Qd3 h6 13.Be3 Re8 14.Rad1 Bd7 15.Qe2 Qb8
Miles vs R Nokes, 1981
(E10) Queen's Pawn Game, 29 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bc2 Bb7 13. Qd3 g6 14. Bh6 Re8
L Owen vs R L Mapes, 1984 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 23 moves, 1-0

10. Re1 Ncb4 11. Bb1 Nf6 12. a3 Nbd5 13. Qd3 g6 14. Ba2 b6
J Mason vs Burn, 1895 
(A13) English, 32 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bc2 Ba6 13. Bg5 Rc8 14. Qd2 Bc4
Z Sturua vs R Kutirov, 1996 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 27 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bg5 Bb7 13. Bc2 Ba6 14. Qd2 Rc8
Szabo vs Unzicker, 1954 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 39 moves, 1-0

10. a3 Bf6 11. Be4 Nxc3 12. bxc3 Qa5 13. Qd3 g6 14. Rb1 a6
B Voronkov vs T Giorgadze, 1956 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 17 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bc2 Bb7 13. Qd3 Rc8 14. Bg5 g6
Smyslov vs Karpov, 1971 
(D41) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 29 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bc2 Bb7 13. Qd3 Rc8 14. d5 ed 15. Bg5
W Schmidt vs T Imanaliev, 1994 
(B10) Caro-Kann, 21 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. Bg5 b6 12. Qe2 Bb7 13. Rad1 Nb4 14. Bb1 Rc8
Gipslis vs Savon, 1961 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 30 moves, 1-0

10. Re1 Nxc3 11. bxc3 b6 12. Qc2 g6 13. h4 Bf6 14. h5 Qc7
Geller vs A Zamikhovsky, 1958
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 29 moves, 1-0

10. Re1 Bd7 11. a3 Rc8 12. Bc2 Re8 13. Qd3 g6 14. Bh6 Nxc3
A Baburin vs B Lengyel, 1990
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 27 moves, 1-0

10. Re1 a6 11. a3 Qd7 12. Qc2 h6 13. Nxd5 exd5 14. Be3 Qd6
M Ujtelky vs S Muehlberg, 1957
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 39 moves, 1-0

10. Re1 Nxc3 11. bxc3 Bd7 12. Bf4 Rc8 13. Qb1 h6 14. Qxb7
Keres vs N Sorokin, 1960 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 34 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. Bg5 b6 12. Qe2 Bb7 13. Rad1 Nb4 14. Bb1 Rc8
Polugaevsky vs A Khasin, 1961 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 34 moves, 1-0

10. Re1 Bd7 11. Nxd5 exd5 12. Ne5 Nxe5 13. Rxe5 Bd6 14. Rxd5
Keres vs J H Donner, 1961 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 23 moves, 1-0

10. Re1 Ncb4 11. Bb1 b6 12. a3 Nxc3 13. bxc3 Nd5 14. Qd3 Nf6
Szabo vs J Pogats, 1962
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 29 moves, 1-0

10. Re1 Nxc3 11. bxc3 b6 12. Qc2 g6 13. Bh6 Re8 14. h4 Bf8
J Penrose vs Z Nilsson, 1962
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 20 moves, 1-0

10. Re1 Ncb4 11. Bb1 Bd7 12. a3 Nxc3 13. bxc3 Nd5 14. Qd3
Portisch vs Bagirov, 1965 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 24 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. Bg5 b6 12. Qe2 Bb7 13. Rad1 Nb4 14. Bb1 Rc8
Bobotsov vs R Teschner, 1968
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 40 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bc2 Ba6 13. Bg5 Rc8 14. Qd2 Qd6
Tal vs I Chikovani, 1968 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 23 moves, 1-0

10. Bc2 Ncb4 11. Bb1 Nf6 12. Bg5 Bd7 13. a3 Nbd5 14. Qd3 g6
Shamkovich vs A Kolarov, 1970
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 31 moves, 1-0

10. a3 Nxc3 11. bxc3 Bf6 12. Qe2 Bd7 13. Rb1 b6 14. Re1 Re8
Tal vs Bagirov, 1970 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 41 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. Bg5 b6 12. a3 Bb7 13. Bc2 Re8 14. Qd3 g6
Kavalek vs Larsen, 1970 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 38 moves, 1-0

10. a3 Bd7 11. Re1 Re8 12. Be4 Nxc3 13. bxc3 Rc8 14. Bf4 Bf6
Timman vs J H Donner, 1971
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 27 moves, 1-0

10. Re1 Bd7 11. Qe2 Ncb4 12. Bb1 Nf6 13. Ne5 Bc6 14. a3 Nbd5
Savon vs Jansa, 1972
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 31 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. Bg5 b6 12. a3 Bb7 13. Bc2 Rc8 14. Rc1 Re8
Hort vs M Mukhin, 1973
(D41) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 50 moves, 1-0

10. Re1 Qd6 11. a3 Bd7 12. Qc2 h6 13. Re4 Rfd8 14. Bd2 Rac8
S Joksic vs K Commons, 1975 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 28 moves, 1-0

10. Re1 Ncb4 11. Bb1 Nf6 12. a3 Nbd5 13. Ne5 Bd7 14. Qd3 Bc6
Kavalek vs C Pritchett, 1976
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 29 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bc2 Bb7 13. Qd3 g6 14. Bh6 Re8
Velimirovic vs H Bohm, 1976 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 46 moves, 1-0

10. Re1 Qd6 11. a3 Bd7 12. Qc2 Nxc3 13. Bxh7+ Kh8 14. bxc3
Velimirovic vs K Honfi, 1976 
(D41) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 33 moves, 1-0

10. Re1 Bd7 11. Bc2 Bf6 12. Qd3 g6 13. Bb3 Rc8 14. Bh6 Bg7
Larsen vs A Pomar Salamanca, 1976 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 38 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bc2 Bb7 13. Qd3 g6 14. Bh6 Re8
L Christiansen vs Gheorghiu, 1977 
(D41) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 41 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Ne5 Bb7 13. Ba6 Qc8 14. Bxb7 Qxb7
Keene vs I Rogers, 1979  
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 44 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bg5 Bb7 13. Bb1 Re8 14. Qd3 g6
Suba vs P Velikov, 1982 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 31 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. Bg5 b6 12. Qe2 Bb7 13. Rad1 Nb4 14. Bb1 Rc8
Petrosian vs Najdorf, 1967 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 35 moves, 1-0

10. a3 Nf6 11. Re1 b6 12. Bc2 Ba6 13. b4 Rc8 14. b5 Na5 15. Qd3
A Pyhala vs L Christiansen, 1986
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 57 moves, 1-0

10. a3 Nf6 11. Bc2 b6 12. Re1 Ba6 13. b4 Rc8 14. Bb2 Nd5 15. b5
Anand vs Adams, 1987 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 19 moves, 1-0

10. Re1 a6 11. Bc2 Ncb4 12. Bb1 Nf6 13. Ne5 Nbd5 14. Bg5 Bd7
M Brodsky vs V Karpman, 1990
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 36 moves, 1-0

10. Re1 Qd6 11. a3 Rd8 12. Bc2 Nf6 13. Be3 e5 14. Nxe5 Nxe5
Kasparov vs Korchnoi, 1990 
(D41) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 51 moves, 1-0

10. Re1 b6 11. Nxd5 Qxd5? 12. Be4 Qd6 13. Ne5 Bb7 14. Bf4 +-
M Brodsky vs A Kobelev, 1997 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 19 moves, 1-0

10. Re1 Nf6 11. a3 b6 12. Bc2 Ba6 13. Bg5 Rc8 14. Qd2 Nd5
S Voitsekhovsky vs A Galkin, 1998
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 35 moves, 1-0

10. Re1 Ncb4 11. Bb1 Nf6 12. a3 Nbd5 13. Ne5 Bd7 14. Nxd5 Nxd5
I Gaponenko vs K Askarian, 2000 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 33 moves, 1-0

10.. Re1 Nxc3 11. bxc3 Bf6 12. Qe2 Re8 13. Bf4 Qa5 14. Rab1
V Shinkevich vs W Pajeken, 2000
(B13) Caro-Kann, Exchange, 22 moves, 1-0

10. Re1 Nxc3 11. bxc3 b6 12. Qc2 g6 13. h4 Bf6 14. Bg5 Bxg5
I Ivanov vs S Mikhailuk, 2001
(A30) English, Symmetrical, 38 moves, 1-0

6 ... Bb4 7. cd Nxd5 8. Qc2 Nc6 9. Bc4 0-0 10. 0-0 Nce7
D Andreikin vs A Riazantsev, 2008 
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 35 moves, 1-0

6. Nf3 dc 7. Bxc4 Be7 8. 0-0 0-0 9. Bg5 Nc6 10. a3 b6
K Shanava vs M Vaghar, 2008 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 29 moves, 1-0

5 ... e6 6. Nf3 Bb4 7. cd Nxd5 8. Bd2 Nc6 9. Bd3 0-0 10. 0-0
D Frolyanov vs A Kornev, 2009 
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 22 moves, 1-0

10.Re1 g6 11.Bh6 Re8 12.Qd2 a6 13.Be4 b5 14.Bxd5 exd5 15.Ne5
Smejkal vs Blatny, 1995 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 32 moves, 1-0

10.Re1 Kh8 11.a3 Nf6 12.Bc2 b6 13.Qd3 Bb7 14.d5 ed 15.Bg5 Ne4
J Kozma vs M Altschul, 1964
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 31 moves, 1-0

8. Nd3 Bb4 9. Qc2 Qa5 10. Bd2 Nxc3 11. bxc3 Be7 12. 0-0 Qd8
G Quillan vs S Macgilchrist, 2006 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 23 moves, 1-0

7. cd ed 8. Bb5 a6 9. Bxc6+ bxc6 10. 0-0 Be7 11. Bf4 0-0
A A Najjar vs Hytham Omar, 1999 
(D02) Queen's Pawn Game, 20 moves, 1-0

7. cd ed 8. Bb5 Be7 9. 0-0 0-0 10. Bxc6 bxc6 11. Ne5 Bd7
Kharlov vs I Mironov, 1998 
(D32) Queen's Gambit Declined, Tarrasch, 33 moves, 1-0

6 ... Bb4 7. cd ed 8. Bd3 0-0 9. 0-0 Nc6 10. Bg5 Be6 11. Re1 h6
A Kornev vs Dolmatov, 2003 
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 31 moves, 1-0

6 ... Bb4 7. cd Nxd5 8. Bd2 0-0 9. Bd3 Nd7 10. 0-0 N7f6 11. Ne5
Potkin vs T Sarbok, 2003
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 38 moves, 1-0

6...Bb4 7.cd Nxd5 8.Bd2 0-0 9.Bd3 b6 10.0-0 Bb7 11.Qe2 Nd7
J H Donner vs Timman, 1973 
(E41) Nimzo-Indian, 41 moves, 1-0

6...Bb4 7.cd Nxd5 8.Bd2 0-0 9.Bd3 b6 10.0-0 Bb7 11.Qe2 Nd7
Bolbochan vs Keres, 1954 
(E43) Nimzo-Indian, Fischer Variation, 41 moves, 1-0

6...Bb4 7.cd Nxd5 8.Bd2 0-0 9.Bd3 Nc6 10.0-0 Nf6 11.Bg5 Be7
S Djuric vs J Tarjan, 1983 
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 31 moves, 1-0

6...Bb4 7.cd Nxd5 8.Bd2 Nc6 9.Bd3 Nxc3 10.bxc3 Be7 11.Qe2 Bd7
T Hirneise vs H Sjol, 2007
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 21 moves, 1-0

6...Bg4 7.Be2 e6 8.0-0 dc 9.h3 Bh5 10.Qa4 Be7 11.Qb5 Qc8 12.d5
H Fahrni vs C Carls, 1914 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 45 moves, 1-0

6...Bg4 7.Be2 e6 8.h3 Bf5 9.c5 Be7 10.Bb5 Qc7 11.0-0 0-0
H Zollner vs W Elm, 1934 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 39 moves, 1-0

10.Re1 b6? 11.Nxd5 Qxd5 12.Be4 Qd6 13.Qc2
S Holm Petersen vs J Balje, 2009 
(A15) English, 31 moves, 1-0

7.Be2 dc 8.d5 Bxf3 9.Bxf3 Ne5 10.0-0 h5 11.Bf4 Nfd7 12.Re1 Nd3
G Welling vs G van de Kerkhof, 1991 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 16 moves, 1-0

6...Bg4 7.Be2 dc 8.d5 Bxf3 9.Bxf3 Ne5 10.0-0 Qd7 11.Qe2 Nxf3+
V Mikenas vs Flohr, 1933 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 20 moves, 1-0

6...Bg4 7.Be2 dc 8.d5 Na5 9.Ne5 Bxe2 10.Kxe2 b5 11.Re1 a612.Kf1
A Geivondian vs K Terekhov, 2016 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 16 moves, 1-0

6...Bg4 7.cd Nxd5 8.Be2 e6 9.0-0 Nxc3 10.bxc3 Bd6 11.h3 Bh5
O Sarapu vs R S Wilkin, 1965 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 26 moves, 1-0

6...Bg4 7.Be2 e6 8.c5 Be7 9.0-0 0-0 10.Be3 Ne7 11.Qb3 Qd7
Alekhine vs Wimsatt Jr. / Turover, 1933 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 42 moves, 1-0

4 ... dc
S Hamann vs T Haahr, 1960 
(D21) Queen's Gambit Accepted, 37 moves, 1-0

4 ... e6 5. Nc3 dc 6. Bxc4 a6 7. a4
Miles vs P H Clarke, 1976 
(D26) Queen's Gambit Accepted, 30 moves, 1-0

4 ... e6 5. Nc3 Nf6 6. Nf3 dc 7. Bxc4 Be7 8. 0-0 0-0
Sveshnikov vs I Ivanov, 1976 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 36 moves, 1-0

7 ... dc 8. Bxc4/11 ... Be7 12. Re1 Nb6 13. Bd3
Gligoric vs C Pritchett, 1967 
(E55) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, Bronstein Variation, 17 moves, 1-0

4 ... e6 5. Nc3 Bb4
M Mrva vs M Novak, 2001 
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 21 moves, 1-0

4 ... e6 5. Nc3 Bb4 6. Nf3 Bxc3+ 7. bxc3 Nf6
Polugaevsky vs I Nei, 1966 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 40 moves, 1-0

6 ... Bg4/13. Nxb5
Vasiukov vs A Zaitsev, 1968 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 15 moves, 1-0

6 ... Bg4/13. Qxb5
L Brunner vs Adorjan, 1989 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 41 moves, 1-0

6 ... Bf5
M Hayami vs V Pupols, 1988 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 12 moves, 0-1

4 ... Nf6 5. Nc3 Bg4 6. Qb3
H Wu vs H Long, 2001 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 34 moves, 1-0

8. Bd3 Nc6 9. 0-0 Bf6 10. Bb1 0-0
M Cazelais vs A Bryn, 2005 
(B10) Caro-Kann, 17 moves, 1/2-1/2

8. Bd3 Be7 9. 0-0 0-0 10. a3 Bf6 11. Qc2
Smyslov vs Ribli, 1983 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 41 moves, 1-0

8. Bd3 Be7 9. a3 Bf6 10. 0-0 0-0 11. Bc2
Levenfish vs Ilyin-Zhenevsky, 1937 
(D42) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3, 32 moves, 1-0

8.Bd3 Be7 9.0-0 Nf6 10.a3 a6 11.Bc2 b5 12.Re1 Bb7 13.Bg5 Nd5
Karpov vs C Solis, 2003 
(A35) English, Symmetrical, 23 moves, 1-0

10.a3 Nf6 11.Bc2 a6 12.Qd3 g6 13.b4 b5 14.Bb2 Bb7 15.Rad1 Re8
A Gibaud vs V Kahn, 1938 
(D41) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 21 moves, 1-0

10.a3 0-0 11.Bc2 b6 12.Qd3 Bb7 13.Re1 Re8 14.h4 g6 15.Bh6 Nd5
H Grund vs S Siebrecht, 2001 
(B40) Sicilian, 25 moves, 1-0

8. Bd3 dc 9. Bxc4 Nd5
Taimanov vs Alburt, 1966 
(D50) Queen's Gambit Declined, 27 moves, 1-0

8. a3 dc 9. Bxc4 Nbd7
Hort vs E Scotland, 1981 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 23 moves, 1-0

8. a3 Ne4
Hort vs B Schmidt, 1982
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 38 moves, 1-0

7. cd ed
Gulko vs J Barkhagen, 1995 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 28 moves, 1-0

7. cd Nxd5 8. Bd3 Be7 9. 0-0 Bf6!? 10. Ne4/12. Qh5
Jansa vs L Alster, 1971 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 27 moves, 1-0

7. cd Nxd5 8. Bd3 Bb4 9. Bd2 Nxc3 10. bxc3
Seirawan vs C Zhu, 2002 
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 32 moves, 1-0

7. cd Nxd5 8. Bd3 Bb4 9. Bd2 Nxc3 10. bxc3
V Shalimov vs A Lugovoi, 2000 
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 69 moves, 1/2-1/2

5. Nc3 e6 6. Nf3 Bb4 7. cd Nxd5 8. Bd2 Nc6
Foltys vs M Katetov, 1940 
(D38) Queen's Gambit Declined, Ragozin Variation, 29 moves, 1-0

6. Nf3 Bb4 7. cd Nxd5 8. Qc2 Nc6 9. Be2 0-0 10. 0-0 Be7
Polgar vs Karpov, 2006 
(E54) Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, 43 moves, 1/2-1/2

3. e5 Bf5 4. Nc3 e6 5. g4 Bg6 6. h4 h6 7. h5 Bh7 8. Nge2
T Palmer vs R Present, 1986 
(B12) Caro-Kann Defense, 30 moves, 1-0

8. Rc1 Nc6 9. c5
Botvinnik vs A Konstantinopolsky, 1943 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 52 moves, 1-0

7. Bc4 cd 8. ed Bb4 9. Qd3 0-0 10. 0-0 Nf6 11. a3
Polugaevsky vs Gheorghiu, 1968 
(D41) Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 33 moves, 1-0

8. Bc4 Be7 9. 0-0 Nf6 10. Re1 0-0 11. Bg5 a6 12. Rc1 b5
Anand vs Adianto, 1992 
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 33 moves, 1-0

3 ... Qxd5 4. c4
F Erwich vs A Walden-Jones, 2000 
(B13) Caro-Kann, Exchange, 28 moves, 1-0

5...g6 6.Qb3 Bg7 7.cd 0-0 8.Nge2 Nbd7 9.Nf4 Nb6 10.Bd3 Ne8
D Frolyanov vs S Grishchenko, 2010
(B14) Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack, 26 moves, 1-0

E Pritchard vs R M Bruce, 1946
(B13) Caro-Kann, Exchange, 20 moves, 1-0

7.cd ed 8.Bb5 Be7 9.Ne5 Bd7 10.0-0 0-0 11.Bg5 Rc8 12.Re1 Be8
T Hillarp Persson vs J Eriksson, 2000 
(D32) Queen's Gambit Declined, Tarrasch, 26 moves, 1-0

133 games

 » View all game collections by tpstar PGN Download
 » Search entire game collection library
 » Clone this game collection (copy it to your account)
 » FAQ: Help with Game Collections
Home | About | Login | Logout | F.A.Q. | Profile | Preferences | Premium Membership | Kibitzer's Café | Biographer's Bistro | New Kibitzing | Chessforums | Tournament Index | Player Directory | Notable Games | World Chess Championships | Opening Explorer | Guess the Move | Game Collections | ChessBookie Game | Chessgames Challenge | Store | Privacy Notice | Contact Us

Copyright 2001-2023, Chessgames Services LLC